موقعیت و حدود شهرستان خوسف

مرکز این شهرستان، شهرخوسف است که در36 کیلومتری غرب بیرجند ودرحاشیه کویرقرار گرفته است.این شهر درطول جغرافیایی 58 درجه و 53 دقیقه وعرض جغرافیایی 32 درجه و46 دقیقه واقع شده است. وارتفاع آن ار سطح دریا 1300 متر می باشد.

شهرستان خوسف دارای 2 منطقه شهری خوسف ومحمدشهر و 2 بخش مرکزی وجلگه ماژان و5 دهستان می باشد.

 

 

 

آب و هوای خوسف

شهرخوسف دارای آب وهوای خشک است .ازویژگی های این آب وهوا میتوان به تابستان های گرم وخشک و زمستان های نسبتاً سرد اشاره کرد.

کمی نزولات آسمانی باعث شده هیچگونه رودخانه ی دائمی در اطراف آن جریان نیابد.ریزشهای جوی کم، درجه حرارت بالا درفصول گرم، اختلاف درجه حرارت شدید وطولانی بودن دوران خشکی دربیش از 7 ماه سال ، ازویژگی های عمده آب وهوای این منطقه است. وزش بادهای گرم وخشک با سرعت های متفاوت بسته به جهت وزش آن نیز از عواملی است که به شدت در آب وهوای این منطقه تأثیر گذاشته است.

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849