به گزارش روابط عمومی شهرداری خوسف : واحد خدمات شهری شهرداری اقدام به شستشوی سطل های زباله در سطح شهر نمود .

* شهردار خوسف اظهار داشت : شستشوی سطل زباله سطح شهر ، عدم تنظیف و شستشوی مرتب سطل های زباله مکانیزه ، باعث پراکندگی مواد آلوده و میکروبی در محیط شده و موجب تاثیر نامطلوب بر انسان و محیط زیست شهری و ایجاد منظره ناخوشایند و شرایط نامناسب می شود ، این شهرداری به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و اشاعه بیماری و حفظ بهداشت محیط زیست شهری مرتبط با شهروندان که هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی ارتباط مستقیم با سلامت موجودات (انسان،حیوان،گیاه) دارد ، نسبت به نظافت و شستشوی مستمر و گندزدایی و ضدعفونی کردن سطل های زباله مکانیزه با نظارت مستقیم مسئول خدمات شهری اقدام می نماید

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849