مسئول آتش نشانی خوسف گفت :در ساعت ۱۶:۳۳ طی تماس مبنی بر انفجار در سوپر مارکت واقع در بلوار امام خمینی که مأمورین سریعا به محل اعزام و شروع به اطفاء نمودند .

میرزایی گفت :این حادثه به علت نشت گاز در هنگام پر کردن پکنیک و روشن بودن سماور در جلوی مغاز رخ داده است ودر این حادثه ۳نفرمصدوم با سوختگی در سطح پایین که به درمانگاه خوسف منتقل شدند .
وی گفت در این حادثه خسارات زیادی به وسایل جلوی مغازه وارد شد و مغازه هم متاسفانه بیمه هم نبوده است