به گزارش روابط عمومی شهرداری خوسف باعنایت به انسداد تقاطع مقابل شهرداری توسط پلیس محترم راهور شهرستان بدلیل حوادث عدیده ای که دراین تقاطع رخ داده بود وهمچنین تقاضاهای مکرر شهروندان وکسبه مبنی بر زیاد بودن فاصله بین دومیدان امام خمینی ره وامام رضا ،بدنبال بازدید میدانی اعضای شورای ترافیک شهرستان وپس از بررسی کلیه جوانب وتامین ایمنی لازم عملیات بازگشایی تقاطع جدید از مقابل بوستان ایت الله عبادی صبح امروز آغاز گردید که انشاالله تااوایل هفته آتی بازگشایی بصورت کامل وپس از احداث دو سرعتکاه درمحل مناسب قبل وبعد از این تقاطع انجام خواهد گردید.