شهردارخوسف بااعلام این مطلب که شهرداری باعنایت به کاهش شدید منابع درآمدی ، درنظر دارد  کسب درآمداز ماشین الات راهسازی را باهدف  پرداخت بخشی از هزینه های شهرداری درسالجاری دردستور کارقراردهد، افزود  ازابتدای سالجاری علاوه بر کارکردهای متفرقه ماشین الات دومین قرارداد انجام عملیات راهسازی در ورودی ماژان باپیمانکار پروژه که طرف قرارداد اداره کل راه وشهرسازی میباشدرا منعقد نموده که  مقررگردید انشاالله ظرف مدت یکماه آینده نسبت به تحویل پروژه اقدام نماید.شایان ذکراست مبلغ این قرارداد یک میلیارد وچهارصد میلیون ریال بوده که بصورت اوراق اسنادخزانه اسلامی پس از تایید صورت وضعیت توسط ناظر پروژه پرداخت خواهد گردید.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849

بازدید امروز125
بازدید دیروز358
بازدید هفته947
بازدید ماه4242
کل بازدید124346