جلسه هم اندیشی با بازنشستگان محترم شهرداری خوسف وبمنظور تعیین تکلیف ونحوه پرداخت مطالبات این عزیزان درمحل دفترشهردارمحترم برگزارگردید.دراین جلسه پس ازبحث وتبادل نظر وتشریع وضعیت شهرداری توسط مهندس علیزاده ، باتوافق حاضرین مقرر گردید ماهیانه مبلغ 150میلیون ریال علاوه برحق بیمه مشاغل سخت این عزیزان که مبلغی درحدود 210میلیون ریال  بصورت ماهیانه درحال پرداخت میباشد تاپایان سالجاری پرداخت گردد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849

بازدید امروز80
بازدید دیروز161
بازدید هفته80
بازدید ماه80
کل بازدید106335