جلسه تهیه و تدویت طرح راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری در محل دفتر شهردار با حضور فرمندار محترم ،دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر برگزار شد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849