برگزاری مانور امداد و نجات با حضور کلیه دستگاههای لجرای سطح شهرستان معاونین محترم فرماندار - شهردار محترم بمناسبت هفته پدافند غیر عامل و بمنظور براورد میزان آمادگی دستگاه های خدمات رسان برگزار گردید . ودر پایان مانور کلیه مسئولین در محل فرمانداری حاضر و نقاط ضعف و قوت دستگاه ها بررسی و تبیین شد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849