به مناسب هفت مهر 98 برگزاری کلاس های آموزشی با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی در خوسف که بیشتر ادارات اعلام امادگی و حتی آموزش دیده اند.