شهرداري خوسف در نظر دارد طراحی نشانه (لوگو-آرم) خود را از طريق برگزاری فراخوان به مسابقه بگذارد. بدين منظور از کليه هنرمندان، طراحان گرافيک، دانشجويان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا با مدنظرقراردادن شرايط ذيل، طرح‌های پيشنهادی خود را برای شرکت در مسابقه ارسال نمايند.
توضيحات و مشخصات فنی :
•    نشانه می‌تواند به صورت ترکيبی از تصوير و حرف باشد.
•    ساده، گويا و جذاب باشد و تعادل و توازن و به روز بودن را نشان دهد.
•    تا حد امكان به ويژگيها و سوابق خاص مذهبي، تاريخي، علمي و فرهنگي و جاذبه هاي طبيعي و گردشگري شهرخوسف توجه شود.
•    برای ملاحظات فنی چاپ و تغيير اندازه خللی وارد نکند و امکان قابليت حجم سازی (تندیس) را داشته باشد.
•    آثار ارسالی بايد دارای مشخصه‌های بصری مستقل بوده و با سایر نشانه‌ها و نمادهای ثبت شده ايرانی و خارجی تشابه نداشته باشد.
•    در ابعاد کوچک و بزرگ خوانایی و تناسب ظاهری و مفهومی خود را از دست ندهد و به صورت رنگی و تک رنگ قابل استفاده باشد.
•    قابلیت استفاده در اندازه‌های گوناگون و کاربری‌های مختلف را داشته باشد.
•    توجيهات طرح حداقل در يك صفحه ذكر شود.
•    طرح به دليل قرارگرفتن در تابلوهاي خيابان ها و كوچه ها و سربرگ ها و ... ، در خور شأن شهر باشد.
•    چنانچه نسبت به مالکيت معنوی هر يک از آثار ارائه شده هر گونه ادعا يا شکایتی از سوی ديگران مطرح شود، در صورت اثبات اين موضوع، عواقب حقوقی ناشی از آن متوجه صاحب اثر (ارائه دهنده) بوده و دبيرخانه در حذف اثر ارسالی اختيار تام خواهد داشت و حق پی‌گيری قانون و قضایی برای شهرداری محفوظ خواهد ماند.
•    هرنفر می تواند نسبت به ارائه ی 3 طرح به دبیرخانه اقدام نماید.
گاه شمار فراخوان:
    مهلت ثبت نام و ارسال آثار:  95/06/30
    زمان برگزاری داوری آثار:   95/09/07
    زمان اعلام اسامی نهایی برگزیدگان:  95/09/10
    زمان تقدیر از برگزیدگان و اهدای جوایز:  95/11/21
جوایز طرح:
به 2 طرح برتر، جوایزنفیسی اهداء خواهدشد.
                                                                                                                                                       
نحوه شرکت:
هنرمندان گرامی جهت ثبت نام در فراخوان در تاریخ ذکر شده می توانند با مراجعه به سایت شهرداری خوسف  به نشانی khoosf.ir  نسبت به دریافت ، تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه اقدام نمایند.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849