تلفن شهرداری : - - 32074088 (056)

نمابر : 32074280

ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن مستقیم داخلی
1 سید مرتضی صبور سرپرست شهرداری 32074245 15
2 سیدمرتضی صبور مسئول خدمات شهری و فضای سبز 32074382 14
3 امیر تاج نیا مسئول حراست 32074298 13
4 مهدی کمیلی دوست معاون عمرانی - 16
5 علی میرزائی مسئول آتش نشانی ، روابط عمومی و ماشین آلات 32074371 14
6 محمد حسین نوفرستی مسئول دفترشهردار 32074280 11
7 علی امیرابادی مسئول مالی 32074268 12
8 راضیه حاجی زاده متصدی دبیرخانه/مسئول اموراداری 32074299 11
9 محمدعلی ندافی مسئول شهرسازی - 16
10 علیرضاکشهانی کارپرداز  32074382 14
12 سمیه ضابط کمک حسابدار 32074268 12
13 محمد علی حسنی انباردار 32074268 12
14 مجتبی نظری  کارشناس آتش نشانی و کارپرداز  32074371 18

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849