موقعیت و حدود شهرستان خوسف

مرکز این شهرستان، شهرخوسف است که در36 کیلومتری غرب بیرجند ودرحاشیه کویرقرار گرفته است.این شهر درطول جغرافیایی 58 درجه و 53 دقیقه وعرض جغرافیایی 32 درجه و46 دقیقه واقع شده است. وارتفاع آن ار سطح دریا 1300 متر می باشد.

شهرستان خوسف دارای 2 منطقه شهری خوسف ومحمدشهر و 2 بخش مرکزی وجلگه ماژان و5 دهستان می باشد.

 

فاصله شهر خوسف تا مراکز استانها

اراک - 1166 کیلومتر  تهران - 1168 کیلومتر قم - 1033 کیلومتر
اردبیل - 1762 کیلومتر خرم آباد - 1250 کیلومتر  کرج - 1220 کیلومتر
ارومیه - 1939 کیلومتر  رشت - 1501 کیلومتر  کرمان - 551 کیلومتر 
اصفهان - 866 کیلومتر   زاهدان - 494 کیلومتر کرمانشاه - 1462 کیلومتر
اهواز - 1390 کیلومتر    زنجان - 1505 کیلومتر گرگان - 898 کیلومتر
ایلام - 1504 کیلومتر ساری - 1014 کیلومتر  مشهد - 537 کیلومتر   
بجنورد - 695 کیلومتر   سمنان - 954 کیلومتر همدان - 1322 کیلومتر 
بندر عباس - 1037 کیلومتر  سنندج - 1486 کیلومتر  یاسوج - 968 کیلومتر
بوشهر - 1263 کیلومتر شهرکرد - 965 کیلومتر    یزد - 591 کیلومتر
بیرجند - 36 کیلومتر شیراز - 1025 کیلومتر  
تبریز - 1794 کیلومتر قزوین - 1332 کیلومتر   


                                                                            
                                                                                 
                                                                            
                                                                                      
                                                                              
                                                                            

 

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849