نام و

نام خانوادگی

تاریخ ومحل تولد

سن

تحصیلات ورشته

دانشگاه محل تحصیل

زمینه فعالیت

شرح حال مختصر از زندگی

محمد رضا راشد محصل

1315

افضل آباد ماژان خوسف

78

دکترای زبان وادبیات فارسی

 

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد

:1-همکاری با فرهنگستان زبان فارسی

 2- عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز(شهید چمران)

3- همکاری با شورای کتاب کودک

4- تدوین دایره المعارف(قاموس)

5- تدریس در دانشگاه تبریز

6– همکاری با دانشکده ادبیات مشهد

 7-همکاری با دانشگاه بیرجند

 8- عضوهسته قطب علمی فردوسی شناسی

  9--عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی

10-تالیف6جلدکتاب

11– نظارت برتهیه وچاپ جلد3کتاب

 12– بیش از 80مقاله

13– بیش از 40 همایش داخلی

ایشان در خردادماه سال 1315ه  ش در خانواده ای روحانی در روستای افضل آباد ماژان از توابع خوسف متولد شدند.دوره ابتدایی را در کاخک ،ودوره ی اول متوسطه ودانشسرای مقدماتی را در بیرجند گذرانیدند ودرسال1333به خدمت فرهنگ درآمدند ودر سال 1342مدرک لیسانس را از دانشگاه فردوسی اخذ نمودندوپس از طی دوره های عالی تحصیلی در سال 1353موفق به اخذمدرک دکترای زبان وادبیات فارسی شدند.

محمد حسن راشد محصل

1321بیرجند

72

دکترای گیاه شناسی وزراعت استاد تمام

آمریکا

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-  16مقاله ی علمی به زبان فارسی

2 - 10مقاله ی علمی به زبان انگلیسی در مجلات مختلف علمی جهان منتشر نموده اند.

 3-عضویت در مجامع علمی داخلی وخارجی

 4- 12طرح تحقیقاتی

5- 11جلد کتاب تالیف ،ترجمه یا گردآوری نموده اند.

ایشان درسال 1321در بیرجند متولد شدندوپس ازطی تحصیلات مقدماتی ومتوسطه در بیرجند واخذ لیسانس گیاه شناسی از دانشگاه تهران در سال1352 جهت ادامه ی تحصیل به آمریکا عزیمت نمودندودرسال 1360پس از اخذ فوق لیسانس  ودکترای گیاه شناسی وزراعت خدمت خود رادر دانشگاه فردوسی آغاز نمودند.دکتر راشد مسئولیت های متعددی را در امور اجرائی وآموزشی وپژوهشی منجمله ریاست دانشکده ی کشاورزی ومدیریت گروه زراعت واصلاح نباتات  وسرپرستی موزه ی گیاه شناسی دانشگاه فردوسی برعهده داشته اند.ایشان در فروردین 1379به عنوان استاد ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند.

 

 

جلیل  آقا راشد محصل

1330

63

دکترای برق

میشیگان آمریکا

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-10زمینه ی علمی وتحقیقاتی

2-تالیف 3جلد کتاب

3-تهیه ی 3مقاله به زبان فارسی

4- 11مقاله به زبانهای خارجی

5 - راهنمایی پایان نامه10مورد

6 – مشاور پایان نامه 4مورد

7 – عضویت در 7مجمع ملی وبین المللی   8 - 14سال ریاست ومعاونت دانشکده های فنی

9-یک جلد کتاب ترجمه نمودند

10- مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی 45مورد

11- -مقالات چاپ شده در نشریات داخلی8مورد

12- همایش های بین المللی80مورد

 13-  همایشهای داخلی12مورد

ایشان درسال1330متولد شدند کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی برق را در دانشگاه تهران در سال1354وکارشناسی ارشدm.scمهندسی برق را در سال1355در دانشگاه تهران به پایان رساندند .دکترای مهندسی برق را در سال1361از دانشگاه میشیگان آمریکا اخذ نمودند.هم اکنون عضوهیات علمی واستاد تمام دانشگاه تهران می باشند.

محمد علی راشد محصل

1312 افضل آباد ماژان خوسف

مرحوم

پزشک متخصص بیماریهای گوارشی واندسکوپی

فرانسه

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-تالیف 2 جلد کتاب امراض گوارشی

2-تالیف کتابی به زبان فرانسه

 3-چندین مقاله به زبان فارسی ،فرانسه وانگلیسی

ایشان درسال 1312در روستای افضل آباد ماژان متولد شدندوتحصیلات ابتدایی را پس از مکتب خانه در روستای کاخک گذرانده ودانشسرای مقدماتی را در بیرجند به اتمام رساندند.تا سال1338در بیرجند به امر آموزش پرداختند.در همان سال به دانشکده ی پزشکی رفته ودر سال1345با رتبه ی اول فارغ التحصیل شدند. دوره تخصص پزشکی رادر فرانسه گذراندند.پس از چندین سال طبابت در ایران در سال1369به علت مریضی در فرانسه از دنیا رفتند. ایشان طبع شاعری نیز داشتند که مهمترین مجموعه ی شعرایشان "یادنامه شب تولد" که تاریخچه ی زندگیشان می باشد را سروده اند.

محمد قائمی

1328

کاخک جلگه ماژان

65

فوق تخصص جراحی قفسه سینه ودستگاه گوارش

مشهد

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-در تمام کنفرانسهای علمی جراحی در داخل وخارج کشور فعال بودن

2- بیش ار70مقاله به زبان فارسی نوشتند.  3- بیش از 20مقاله به زبان انگلیسی نوشته که در مجلات علمی آن زمان چاپ شده است.

ایشان در سال 1328 در روستای کاخک ماژان در خانواده ای مذهبی وفرهنگی متولد شدند وتا پایان کلاس سوم تحت آموزش پدر بودند وکلاسهای پنجم وششم را در دبستان ابن حسام خوسف گذراندند.بعد از اتمام دوره ی دبیرستان در بیرجند به توصیه ی پدر دراکثرامتحانات ورودی دانشگاهها شرکت نموده وقبول شدندو رشته پزشکی را انتخاب ودر سال 1354موفق به اخذ درجه ی دکترای پزشک عمومی شدندودر سال 1356در آزمون تخصصی جراحی عمومی پذیرفته ودر سال1360با درجه ممتاز فارغ التحصیل گردیدند. سپس دوره ی فوق تخصصی جراحی توراکس را ادامه داده ودر سال 1370موفق به اخذ درجه ی دانشیاری ودر سال 1380موفق به اخذ درجه ی استادی در رشته ی جراحی شدند. ودانش آموختگان فراوانی را تربیت کرده که هم اکنون به عنوان هیات علمی در نقاط مختلف کشور خدمت می نمایند.

ولی ا... قائمی

1331

62

متخصص آزمایشگاه

تهران

مسئولیتهای زیادی داشتند که پاره ای از آنها عبارتند از:

1- مسئولیت معاونت بیمارستان کردستان در زمان جنگ تحمیلی

2- ریاست بیمارستان ارتش بیرجند .

دوره ی تخصصی آزمایشگاه را درسال 1362در دانشگاه مشهد پذیرفته شده ودر سال 1365 فارغ التحصیل گردیدند.وبا درجه ی سرهنگ تمامی در سال 1383به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند. هم اکنون استاد دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند بوده ودر مطب شخصی نیزفعالیت می نمایند.

ایشان در سال1331در ناحیه هردنگ از توابع خوسف متولد شدند تحصیلات ابتدایی را در روستای محل تولد ومتوسطه را بیرجند در سال 1349به پایان رساندند سپس درهمان سال با رتبه ی19 در رشته ی شیمی دانشگاه فردوسی به مدت یک سال به تحصیل پرداخته وچون باب طبعشان نبوده مجددا در سال 1350در دانشکده ی افسری تهران قبول شدند وهمزمان در دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران نیز به تحصیل پرداختند ودر سال1353از دانشکده ی افسری فارغ التحصیل شده ودر سال1356نیز از دانشکده ی پزشکی فارغ التحصیل گردیدند.

کاظم قائمی

1345 "

48

فوق تخصص جراحی مغز واعصاب

دانشیار

شهید بهشتی وآلمان

ایشان مدتی ریاست بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند را برعهده داشته اند. هم اکنون نیز به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی خدمت می نمایند . از لحاظ مرتبه ی علمی موفق به اخذ درجه ی دانشیاری گردیده اند وفوق تخصص جراحی مغز واعصاب می باشند.از ایشان نقل شده که گفته اند :"هیچگاه به یاد نمی آورم که بدون وضو وبرلب نداشتن ذکر شریف بسم ا...به درون اتاق عمل پا گذاشته باشم.

ایشان در سال 1345 متولد شدند .در آبان1363بارتبه ی 29کشوری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شده و در اسفند1369 با رتبه ی 8در بین 450نفردر رشته ی تخصصی مغز واعصاب پذیرفته گردیدند.در سال1384رتبه ی اول فلوشیپ را کسب کرده وسپس در آزمون استروتاکسی پذیرفته شدند ودر آلمان زیر نظر پرفسورکروس وپرفسورسمیعی وپرفسورگرجی دوره هایی را گذراندند.

محمد اکبری

1363نصرآباد خوسف

31

دکترای GIS

دانشگاه تهران

4سال مقطع کارشناسی را هرسال با رتبه ی اول به پایان رساندندوبلافاصله درکارشناسی ارشد گرایش ژئودزی قبول ولی با استفاده از رتبه اولی در گرایشGISدر دانشگاه تهران به تحصیل پرداختند .ودر کلاسهای حل تمرین با اساتید همکاری می نمودند در سال 88بارتبه عالی فارغ التحصیل وبلافاصله در سال 88در همان دانشگاه وهمان گرایش در مقطع دکتری به ادامه تحصیل پرداختند ودرتابستان1394موفق به اخذ مدرک دکتری GISگردیدندواز اول مهر94عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند گردیده وبه تدریس مشغولند.

یک دوره کارآموزی را در کشور ترکیه گذرانده ویک فرصت مطالعاتی را نیز در کشور سوئیس به اتمام رساندند.عضو گروه نظام مهندسی نقشه برداری بوده ودر شهریور94 به عنوان عضو گروه نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی انتخاب گردیدند.

ایشان درسال 1363 در روستای نصرآباد خوسف در خانواده ای فرهنگی ومذهبی متولد شدند بخاطر تحصیل پدر سال اول ابتدایی را در مشهد مقدس وبقیه مقطع ابتدایی را دردبستان شهید قائمی روستای نصرآبادخوسف به اتمام رسانده وراهنمایی را علیرغم قبولی در تیز هوشان در راهنمایی شبانه روزی شهید سید مصطفی خمینی خوسف ودبیرستان را نیز باوجود قبولی در دبیرستان نمونه بیرجند بخاطر اینکه پدرشان معاون دبیرستان علامه امینی خوسف بودند در همان دبیرستان ودر تمام مقاطع با رتبه ی اول به پایان رساندند. در سال 1382در کنکور سراسری در رشته زبان با رتبه40ودر رشته ریاضی فیزیک بارتبه ی245در رشته مهندسی عمران گرایش نقشه برداری در دانشگاه تهران پذیرفته شدند

مسعود مرادی

1335 روستای رک ناحیه هردنگ

58

دکترای تاریخ

استراسبورگ فرانسه

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-مسئولیتهای فراوان در دانشگاه زاهدان

2-پروژه های تحقیقاتی 12مورد

3- راهنمایی ومشاوره پایان نامه ها 13 مورد   4- مقالات چاپ شده در مجلات داخلی 10مورد

5-کتابهای چاپ شده 15جلد

 6- کتابهای آماده چاپ4 جلد

 7- مهمترین کنفرانسها 4مورد

ایشان درسال 1335 درروستای رک ناحیه هردنگ متولد شدند. ابتدایی را در روستا ومتوسطه را در سال 1354در بیرجند به پایان رساندند لیسانس تاریخ را در سال 1364از دانشگاه فردوسی اخذ نمودند.با رتبه ی اول در کارشناسی ارشد دانشگاه تهران قبول گردیده ودر سال1368 فارغ التحصیل شدند.مجددافوق لیسانس تاریخ اروپا را با رتبه ی اول در سال1372از دانشگاه استراسبورگ فرانسه اخذ نموده ودکترای تاریخ اروپا را در سال1376 از همان دانشگاه اخذ نمودند. ایشان با زبانهای فرانسه، انگلیسی وعربی آشنایی کامل داشته وبازبانهای روسی وترکی آشنایی مختصری دارند.

غلامرضا محتشمی برزادران

29/12/

1334برزادران

خوسف

59

دکترای استنباطآماری

دانشگاه شفیلد انگلستان

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد

:1- 70مقاله ی علمی پژوهشی در مجلات مختلف

2-80مقاله درکنفرانس های داخلی وخارجی   3- تالیف یک جلد کتاب

4-  4دوره عضویت در هیئت مدیره انجمن آمار ایران

5- سر دبیر مجله ی دانشجویی ندا

6- عضو انجمن ایران از سال 83تا92     7- عضو هیئت تحریریه علوم آماری ایران   8- عضو هیئت تحریریه مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی

9- عضو هیئت تحریریه مجله اندیشه آماری    10- داوری بیش از 50مقاله از مجلات معتبر علمی وپژوهشی بین المللی و...

ایشان در سال 1334 در روستای برزادران ازتوابع خوسف متولد شدند. دوره ابتدایی را در روستا و دوره ی متوسطه را در بیرجند گذراندند در سال  1358لیسانس آمار خود را با رتبه عالی دریافت وبه دبیری دبیرستانهای تهران وبیرجند مشغول گردیدند. در بهمن 1364با معدل 2/19فوق لیسانس ودر سال1376دکترای آمار را از دانشگاه شفیلد انگلستان اخذ نمودندودر سال1377 به ریاست دانشگاه بیرجند انتخاب گردیدندومنشاءخدمات فراوان علمی ،انجام بورسیه ها وعمرانی منجمله تکمیل دانشکده ی کشاورزی وخوابگاهها و... گردیدند.

عبدا..محتشمی

1320کشوک خوسف

73

دکترای زبان فرانسه

فرانسه

به علت مشغله های اجرایی کمتر به تالیفات پرداختند یک جلد کتاب تالیف ویک جلد کتاب ترجمه نمودند. 95 پایان نامه را راهنمایی نمودند.

ایشان در سال 1320 در روستای کشوک بخش خوسف متولد شدند.ابتدایی را در دبستان سعدی کاخک ومتوسطه را در بیرجند گذراندند.سال 1338وارد دانشسرای مقدماتی شدندودر سال1345 در رشته زبان فرانسه دانشگاه فردوسی به تحصیل پرداختند در سال1352بارتبه اول بورسیه ی کشور فرانسه شدندوسال1354فوق لیسانس زبان فرانسه گرفتندودر همان سال به عضویت هیات علمی دانشگاه اهواز در آمدند. سال1355جهت تحصیل دکترا عازم فرانسه شده وپس از 3سال موفق به اخذ مدرک دکترای زبان فرانسه گردیدند.ودر سال 1382به افتخار بازنشستگی نائل  گردیدند.

جلال احمدی

1351بیرجند

42

پزشک متخصص جراحی مغز واعصاب

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد: 2مقاله به زبان انگلیسی با عنوان:

1-      بررسی اثر داروی دگزامتازون در درد بعد از جراحی دیسک کمر در سال 2006در مجلهJournal  of Spine

2-      بررسی اندیکاسیون انجام ctsanدر بیماران دچار ضربه مغزی در سال2007در مجله Journal  of  neurology  and  neurosurgery

راهنمایی 2تز دکتری پزشکی با عنوان:

1-      بررسی داروی سیتی کولین در بیماران ضربه مغزی سال1380

2-      بررسی اپید میولوژیک تومورهای مغزی در بیمارستان امام رضا(ع)بیرجند.

ایشان در سال1351 متولد شدند.تحصیلات ابتدایی وراهنمایی ومتوسطه را باکسب رتبه دوم در بیرجند به پایان رساندند.پزشکی عمومی را در سال 1377دردانشگاه علوم پزشکی مشهد گذراندند. واز سال 1377تا 1380در نهبندان مشغول خدمت پزشکی بوده ویک سال هم رئیس مرکز بهداشت نهبندان بودند.تخصص جراحی مغز واعصاب را در سال1385از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ نمودند.از سال1393معاون آموزشی بیمارستان امام رضا (ع) واز مهرماه1393به عنوان رئیس بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند ومتخصص جراحی مغز واعصاب وستون فقرات مشغول خدمت می باشند.

سیدجواد ازهری

1324 کاخک ماژان خوسف

69

دکترای برق

انگلیس

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- تالیف بیش از 11جلد کتاب

2- بیش از 40مقاله تخصصی در مجلات داخلی وخارجی

3- راهنمایی بیش از80 پایان نامه

 4- 2 اختراع

 5- تدوینگر برنامه آموزش عالی کشور در برنامه ی چهارم توسعه

 6- دریافت جایزه معروفORSانگلیس به عنوان محقق

 7- دریافت جایزه ی البرز به خاطررتبه ی اول کشوری در رشته برق در سال 1354 از وزیر علوم

8-دریافت جایزه ی دانشگاه رتبه ی اول در کشور سال 1379

9- در یافت جایزه ی مقام اول کشوری در زمینه ی"توسعه ی منابع انسانی" سال 1378

ایشان در سال 1324 در روستای کاخک ماژان خوسف متولد شدند.ابتدایی را در کاخک ومتوسطه را در بیرجند گذرانیدند.با رتبه ی اول در خراسان بزرگ در دانشسرای مقدماتی پذیرفته وبه عنوان نخبه از استاندار وقت تقدیر نامه دریافت نمودند. درسال1342 به استخدام آموزش وپرورش در آمدند.در سال1349 در رشته مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت تهران پذیرفته شدند.در سال1363بورس کارشناسی ارشد ودکترا برای تحصیل در خارج به ایشان تعلق گرفت. باشهید رجایی همکاری داشتند.ودهها کار اجرایی در دانشگاهها برعهده داشتند.

احمد لامعی

1348

45

دکترای زبان وادبیات عرب

لبنان

سوابق تدریس:

1- استاد یاردانشگاه بیرجند

2-استادمدعوحوزه­علمیه نرجس(س)خواهران بیرجند

3-استادمدعودانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

4- استاددانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 5- مدرس مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان بیرجند

 6- مدرس تربیت معلم شهید باهنر بیرجند

فعالیتهای علمی وپژوهشی:

1-      مقالات علمی وپژوهشها:26 مورد

2-      تالیف 7جلد کتاب

3-      عضویتهای خارج دانشگاه:7مورد

4-      دبیر همایشها ویاد واره ها:51مورد

مسئولیتها: 11مورد مدیریت ،معاونت ومسئولیت

افتخارات:28مورد

شرکت در کنفرانسها:7مورد

ایشان در سال 1348 دمتولد شدنددیپلم فرهنگ وادب را درسال 1368اخذ نمودند وسپس موفق به دریافت کارشناسی دبیری زبان وادبیات عرب از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1371گردیدندوکارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب را از دانشگاه اصفهان در سال1377دریافت کردند ودکترای زبان وادبیات عرب را از دانشگاه القدیس یوسف لبنان در سال 1386اخذ نمودند.

رمضان قاسمی

1339معصوم آباد

54

پزشک متخصص جراح قلب

فیلیپین

 

ایشان در سال1339 در روستای معصوم آباد متولد شدند. مدرک ابتدایی را در زادگاهشان وراهنمایی را درخوسف ومتوسطه را در بیرجند گذراندندسپس برای ادامه تحصیل به کشور فیلیپین رفتند ومدرک تخصص جراحی قلب را گرفتند  ودر فیلیپین ازدواج نمودند والان هم در فیلیپین ساکن بوده وبه امر طبابت مشغولند.

عباس ید اللهی

معصوم آباد

 

دکترای بیوتکنولوژی واصلاح درختان میوه

دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات:پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس 1391،رتبه اول آزمون دکتری 1381،دانشجوی موفق دانشکده کشاورزی 1382،دانشجوی ممتاز دانشگاه تربیت مدرس سازمان استعدادهای درخشان1386

سوابق اجرایی: 12مورد

فعالیتهای علمی و پژوهشی:

1-      تالیف کتاب وطرح های پژوهشی خاتمه یافته:6مورد

2-      مقالات ومجلات علمی پژوهشی: انگلیسی21مورد فارسی11مورد

3-      مقالات ارائه شده در مجامع علمی: انگلیسی12موردفارسی5مورد

4- عضویت در مجامع علمی:5مورد

5-فعالیتهای جنبی:عضوتیم کشتی دانشگاه تهران وکسب 2عنوان قهرمانی ونایب قهرمانی

6-دوره های آموزشی:4مورد کارگاه ودوره

ایشان در روستای معصوم آباد خوسف متولد شدند.مدرک کارشناسی را در سال 1379در رشته علوم باغبانی از دانشگاه تهران اخذ نمودندوسپس کارشناسی ارشد را در رشته علوم باغبانی ،هورمونهای گیاهی در سال1381 از دانشگاه تربیت مدرس ودکترای علوم باغبانی، بیوتکنولوژی واصلاح درختان میوه را در سال1386از همان دانشگاه دریافت  نمودند.

سوابق آموزشی: تدریس در 3مقطع کار شناسی ،کارشناسی ارشد ودکتری

استاد راهنمای کارشناسی ارشد:20مورد استادراهنمای دکتری:4مورد

حبیب ا...نخعی

1349 آریش

45

دکترای حسابداری

مالزی

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند از سال 1374 تاکنون

2- عضویت در 16 کمیته وشورا

3- عضو هیات موسس دانشگاه پیام نور خوسف

4- تالیف کتاب حسابداری صنعتی2در سال 1385   

5- چاپ 9مقاله در مجلات خارجی

 6- چاپ 5مقاله در مجلات داخلی

7- 8مقاله ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی 

 8- 2مقاله ارائه شده در کنفرانسهای داخلی   علایق پژوهشی:

1-مدیریت مالی 2- حسابداری مدیریت 3 – حسابداری مالی 4- حسابداری دولتی   5- حسابداری اسلامی  جوایز:1- رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری  2 -  رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد حسابداری  3- مولف برتر استان خراسان جنوبی در سال 1385  4- اتمام دوره دکتری در حداقل زمان ممکن(3سال) در دانشگاه تکنولوژی مالزی(UTM)  5- چاپ بیش از 10مقاله در مجلات معتبر خارجی 6- شرکت در10کنفرانس بین المللی همراه با ارائه مقاله وسخنرانی در دوره ی تحصیل دکتری

ایشان در سال 1349در روستای آریش از توابع خوسف متولد شدندمدرک دیپلم اقتصاد اجتماعی را بارتبه ممتازدر خوسف اخذ نمودندوکارشناسی حسابداری رادر سال1371با رتبه ممتاز از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت نمودند. کارشناسی ارشدحسابداری را با معدل 17.57با رتبه اولی از دانشگاه آزاد واحد تهران اخذ نمودند ومدرک دکترای حسابداری وامور مالی را از دانشگاه تکنولوژی مالزی(UTM) در سال1393در مدت 3سال اخذ نمودند ایشان 4سال معاون اداری ومالی دانشگاه آزاد بیرجند بودند 14سال سمت مدیریت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند را برعهده داشتند.

فاطمه نخعی

خوسف 1356

37

دکترای کشاورزی علوم باغبانی استاد یار

علوم وتحقیقات تهران

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- تدریس 12 عنوان درسی در دانشگاه    2- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند  

 3-  مدیر گروه رشته