نام و

نام خانوادگی

تاریخ ومحل تولد

سن

تحصیلات ورشته

دانشگاه محل تحصیل

زمینه فعالیت

شرح حال مختصر از زندگی

محمد رضا راشد محصل

1315

افضل آباد ماژان خوسف

78

دکترای زبان وادبیات فارسی

 

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد

:1-همکاری با فرهنگستان زبان فارسی

 2- عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز(شهید چمران)

3- همکاری با شورای کتاب کودک

4- تدوین دایره المعارف(قاموس)

5- تدریس در دانشگاه تبریز

6– همکاری با دانشکده ادبیات مشهد

 7-همکاری با دانشگاه بیرجند

 8- عضوهسته قطب علمی فردوسی شناسی

  9--عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی

10-تالیف6جلدکتاب

11– نظارت برتهیه وچاپ جلد3کتاب

 12– بیش از 80مقاله

13– بیش از 40 همایش داخلی

ایشان در خردادماه سال 1315ه  ش در خانواده ای روحانی در روستای افضل آباد ماژان از توابع خوسف متولد شدند.دوره ابتدایی را در کاخک ،ودوره ی اول متوسطه ودانشسرای مقدماتی را در بیرجند گذرانیدند ودرسال1333به خدمت فرهنگ درآمدند ودر سال 1342مدرک لیسانس را از دانشگاه فردوسی اخذ نمودندوپس از طی دوره های عالی تحصیلی در سال 1353موفق به اخذمدرک دکترای زبان وادبیات فارسی شدند.

محمد حسن راشد محصل

1321بیرجند

72

دکترای گیاه شناسی وزراعت استاد تمام

آمریکا

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-  16مقاله ی علمی به زبان فارسی

2 - 10مقاله ی علمی به زبان انگلیسی در مجلات مختلف علمی جهان منتشر نموده اند.

 3-عضویت در مجامع علمی داخلی وخارجی

 4- 12طرح تحقیقاتی

5- 11جلد کتاب تالیف ،ترجمه یا گردآوری نموده اند.

ایشان درسال 1321در بیرجند متولد شدندوپس ازطی تحصیلات مقدماتی ومتوسطه در بیرجند واخذ لیسانس گیاه شناسی از دانشگاه تهران در سال1352 جهت ادامه ی تحصیل به آمریکا عزیمت نمودندودرسال 1360پس از اخذ فوق لیسانس  ودکترای گیاه شناسی وزراعت خدمت خود رادر دانشگاه فردوسی آغاز نمودند.دکتر راشد مسئولیت های متعددی را در امور اجرائی وآموزشی وپژوهشی منجمله ریاست دانشکده ی کشاورزی ومدیریت گروه زراعت واصلاح نباتات  وسرپرستی موزه ی گیاه شناسی دانشگاه فردوسی برعهده داشته اند.ایشان در فروردین 1379به عنوان استاد ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند.

 

 

جلیل  آقا راشد محصل

1330

63

دکترای برق

میشیگان آمریکا

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-10زمینه ی علمی وتحقیقاتی

2-تالیف 3جلد کتاب

3-تهیه ی 3مقاله به زبان فارسی

4- 11مقاله به زبانهای خارجی

5 - راهنمایی پایان نامه10مورد

6 – مشاور پایان نامه 4مورد

7 – عضویت در 7مجمع ملی وبین المللی   8 - 14سال ریاست ومعاونت دانشکده های فنی

9-یک جلد کتاب ترجمه نمودند

10- مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی 45مورد

11- -مقالات چاپ شده در نشریات داخلی8مورد

12- همایش های بین المللی80مورد

 13-  همایشهای داخلی12مورد

ایشان درسال1330متولد شدند کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی برق را در دانشگاه تهران در سال1354وکارشناسی ارشدm.scمهندسی برق را در سال1355در دانشگاه تهران به پایان رساندند .دکترای مهندسی برق را در سال1361از دانشگاه میشیگان آمریکا اخذ نمودند.هم اکنون عضوهیات علمی واستاد تمام دانشگاه تهران می باشند.

محمد علی راشد محصل

1312 افضل آباد ماژان خوسف

مرحوم

پزشک متخصص بیماریهای گوارشی واندسکوپی

فرانسه

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-تالیف 2 جلد کتاب امراض گوارشی

2-تالیف کتابی به زبان فرانسه

 3-چندین مقاله به زبان فارسی ،فرانسه وانگلیسی

ایشان درسال 1312در روستای افضل آباد ماژان متولد شدندوتحصیلات ابتدایی را پس از مکتب خانه در روستای کاخک گذرانده ودانشسرای مقدماتی را در بیرجند به اتمام رساندند.تا سال1338در بیرجند به امر آموزش پرداختند.در همان سال به دانشکده ی پزشکی رفته ودر سال1345با رتبه ی اول فارغ التحصیل شدند. دوره تخصص پزشکی رادر فرانسه گذراندند.پس از چندین سال طبابت در ایران در سال1369به علت مریضی در فرانسه از دنیا رفتند. ایشان طبع شاعری نیز داشتند که مهمترین مجموعه ی شعرایشان "یادنامه شب تولد" که تاریخچه ی زندگیشان می باشد را سروده اند.

محمد قائمی

1328

کاخک جلگه ماژان

65

فوق تخصص جراحی قفسه سینه ودستگاه گوارش

مشهد

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-در تمام کنفرانسهای علمی جراحی در داخل وخارج کشور فعال بودن

2- بیش ار70مقاله به زبان فارسی نوشتند.  3- بیش از 20مقاله به زبان انگلیسی نوشته که در مجلات علمی آن زمان چاپ شده است.

ایشان در سال 1328 در روستای کاخک ماژان در خانواده ای مذهبی وفرهنگی متولد شدند وتا پایان کلاس سوم تحت آموزش پدر بودند وکلاسهای پنجم وششم را در دبستان ابن حسام خوسف گذراندند.بعد از اتمام دوره ی دبیرستان در بیرجند به توصیه ی پدر دراکثرامتحانات ورودی دانشگاهها شرکت نموده وقبول شدندو رشته پزشکی را انتخاب ودر سال 1354موفق به اخذ درجه ی دکترای پزشک عمومی شدندودر سال 1356در آزمون تخصصی جراحی عمومی پذیرفته ودر سال1360با درجه ممتاز فارغ التحصیل گردیدند. سپس دوره ی فوق تخصصی جراحی توراکس را ادامه داده ودر سال 1370موفق به اخذ درجه ی دانشیاری ودر سال 1380موفق به اخذ درجه ی استادی در رشته ی جراحی شدند. ودانش آموختگان فراوانی را تربیت کرده که هم اکنون به عنوان هیات علمی در نقاط مختلف کشور خدمت می نمایند.

ولی ا... قائمی

1331

62

متخصص آزمایشگاه

تهران

مسئولیتهای زیادی داشتند که پاره ای از آنها عبارتند از:

1- مسئولیت معاونت بیمارستان کردستان در زمان جنگ تحمیلی

2- ریاست بیمارستان ارتش بیرجند .

دوره ی تخصصی آزمایشگاه را درسال 1362در دانشگاه مشهد پذیرفته شده ودر سال 1365 فارغ التحصیل گردیدند.وبا درجه ی سرهنگ تمامی در سال 1383به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند. هم اکنون استاد دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند بوده ودر مطب شخصی نیزفعالیت می نمایند.

ایشان در سال1331در ناحیه هردنگ از توابع خوسف متولد شدند تحصیلات ابتدایی را در روستای محل تولد ومتوسطه را بیرجند در سال 1349به پایان رساندند سپس درهمان سال با رتبه ی19 در رشته ی شیمی دانشگاه فردوسی به مدت یک سال به تحصیل پرداخته وچون باب طبعشان نبوده مجددا در سال 1350در دانشکده ی افسری تهران قبول شدند وهمزمان در دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران نیز به تحصیل پرداختند ودر سال1353از دانشکده ی افسری فارغ التحصیل شده ودر سال1356نیز از دانشکده ی پزشکی فارغ التحصیل گردیدند.

کاظم قائمی

1345 "

48

فوق تخصص جراحی مغز واعصاب

دانشیار

شهید بهشتی وآلمان

ایشان مدتی ریاست بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند را برعهده داشته اند. هم اکنون نیز به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی خدمت می نمایند . از لحاظ مرتبه ی علمی موفق به اخذ درجه ی دانشیاری گردیده اند وفوق تخصص جراحی مغز واعصاب می باشند.از ایشان نقل شده که گفته اند :"هیچگاه به یاد نمی آورم که بدون وضو وبرلب نداشتن ذکر شریف بسم ا...به درون اتاق عمل پا گذاشته باشم.

ایشان در سال 1345 متولد شدند .در آبان1363بارتبه ی 29کشوری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شده و در اسفند1369 با رتبه ی 8در بین 450نفردر رشته ی تخصصی مغز واعصاب پذیرفته گردیدند.در سال1384رتبه ی اول فلوشیپ را کسب کرده وسپس در آزمون استروتاکسی پذیرفته شدند ودر آلمان زیر نظر پرفسورکروس وپرفسورسمیعی وپرفسورگرجی دوره هایی را گذراندند.

محمد اکبری

1363نصرآباد خوسف

31

دکترای GIS

دانشگاه تهران

4سال مقطع کارشناسی را هرسال با رتبه ی اول به پایان رساندندوبلافاصله درکارشناسی ارشد گرایش ژئودزی قبول ولی با استفاده از رتبه اولی در گرایشGISدر دانشگاه تهران به تحصیل پرداختند .ودر کلاسهای حل تمرین با اساتید همکاری می نمودند در سال 88بارتبه عالی فارغ التحصیل وبلافاصله در سال 88در همان دانشگاه وهمان گرایش در مقطع دکتری به ادامه تحصیل پرداختند ودرتابستان1394موفق به اخذ مدرک دکتری GISگردیدندواز اول مهر94عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند گردیده وبه تدریس مشغولند.

یک دوره کارآموزی را در کشور ترکیه گذرانده ویک فرصت مطالعاتی را نیز در کشور سوئیس به اتمام رساندند.عضو گروه نظام مهندسی نقشه برداری بوده ودر شهریور94 به عنوان عضو گروه نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی انتخاب گردیدند.

ایشان درسال 1363 در روستای نصرآباد خوسف در خانواده ای فرهنگی ومذهبی متولد شدند بخاطر تحصیل پدر سال اول ابتدایی را در مشهد مقدس وبقیه مقطع ابتدایی را دردبستان شهید قائمی روستای نصرآبادخوسف به اتمام رسانده وراهنمایی را علیرغم قبولی در تیز هوشان در راهنمایی شبانه روزی شهید سید مصطفی خمینی خوسف ودبیرستان را نیز باوجود قبولی در دبیرستان نمونه بیرجند بخاطر اینکه پدرشان معاون دبیرستان علامه امینی خوسف بودند در همان دبیرستان ودر تمام مقاطع با رتبه ی اول به پایان رساندند. در سال 1382در کنکور سراسری در رشته زبان با رتبه40ودر رشته ریاضی فیزیک بارتبه ی245در رشته مهندسی عمران گرایش نقشه برداری در دانشگاه تهران پذیرفته شدند

مسعود مرادی

1335 روستای رک ناحیه هردنگ

58

دکترای تاریخ

استراسبورگ فرانسه

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-مسئولیتهای فراوان در دانشگاه زاهدان

2-پروژه های تحقیقاتی 12مورد

3- راهنمایی ومشاوره پایان نامه ها 13 مورد   4- مقالات چاپ شده در مجلات داخلی 10مورد

5-کتابهای چاپ شده 15جلد

 6- کتابهای آماده چاپ4 جلد

 7- مهمترین کنفرانسها 4مورد

ایشان درسال 1335 درروستای رک ناحیه هردنگ متولد شدند. ابتدایی را در روستا ومتوسطه را در سال 1354در بیرجند به پایان رساندند لیسانس تاریخ را در سال 1364از دانشگاه فردوسی اخذ نمودند.با رتبه ی اول در کارشناسی ارشد دانشگاه تهران قبول گردیده ودر سال1368 فارغ التحصیل شدند.مجددافوق لیسانس تاریخ اروپا را با رتبه ی اول در سال1372از دانشگاه استراسبورگ فرانسه اخذ نموده ودکترای تاریخ اروپا را در سال1376 از همان دانشگاه اخذ نمودند. ایشان با زبانهای فرانسه، انگلیسی وعربی آشنایی کامل داشته وبازبانهای روسی وترکی آشنایی مختصری دارند.

غلامرضا محتشمی برزادران

29/12/

1334برزادران

خوسف

59

دکترای استنباطآماری

دانشگاه شفیلد انگلستان

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد

:1- 70مقاله ی علمی پژوهشی در مجلات مختلف

2-80مقاله درکنفرانس های داخلی وخارجی   3- تالیف یک جلد کتاب

4-  4دوره عضویت در هیئت مدیره انجمن آمار ایران

5- سر دبیر مجله ی دانشجویی ندا

6- عضو انجمن ایران از سال 83تا92     7- عضو هیئت تحریریه علوم آماری ایران   8- عضو هیئت تحریریه مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی

9- عضو هیئت تحریریه مجله اندیشه آماری    10- داوری بیش از 50مقاله از مجلات معتبر علمی وپژوهشی بین المللی و...

ایشان در سال 1334 در روستای برزادران ازتوابع خوسف متولد شدند. دوره ابتدایی را در روستا و دوره ی متوسطه را در بیرجند گذراندند در سال  1358لیسانس آمار خود را با رتبه عالی دریافت وبه دبیری دبیرستانهای تهران وبیرجند مشغول گردیدند. در بهمن 1364با معدل 2/19فوق لیسانس ودر سال1376دکترای آمار را از دانشگاه شفیلد انگلستان اخذ نمودندودر سال1377 به ریاست دانشگاه بیرجند انتخاب گردیدندومنشاءخدمات فراوان علمی ،انجام بورسیه ها وعمرانی منجمله تکمیل دانشکده ی کشاورزی وخوابگاهها و... گردیدند.

عبدا..محتشمی

1320کشوک خوسف

73

دکترای زبان فرانسه

فرانسه

به علت مشغله های اجرایی کمتر به تالیفات پرداختند یک جلد کتاب تالیف ویک جلد کتاب ترجمه نمودند. 95 پایان نامه را راهنمایی نمودند.

ایشان در سال 1320 در روستای کشوک بخش خوسف متولد شدند.ابتدایی را در دبستان سعدی کاخک ومتوسطه را در بیرجند گذراندند.سال 1338وارد دانشسرای مقدماتی شدندودر سال1345 در رشته زبان فرانسه دانشگاه فردوسی به تحصیل پرداختند در سال1352بارتبه اول بورسیه ی کشور فرانسه شدندوسال1354فوق لیسانس زبان فرانسه گرفتندودر همان سال به عضویت هیات علمی دانشگاه اهواز در آمدند. سال1355جهت تحصیل دکترا عازم فرانسه شده وپس از 3سال موفق به اخذ مدرک دکترای زبان فرانسه گردیدند.ودر سال 1382به افتخار بازنشستگی نائل  گردیدند.

جلال احمدی

1351بیرجند

42

پزشک متخصص جراحی مغز واعصاب

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد: 2مقاله به زبان انگلیسی با عنوان:

1-      بررسی اثر داروی دگزامتازون در درد بعد از جراحی دیسک کمر در سال 2006در مجلهJournal  of Spine

2-      بررسی اندیکاسیون انجام ctsanدر بیماران دچار ضربه مغزی در سال2007در مجله Journal  of  neurology  and  neurosurgery

راهنمایی 2تز دکتری پزشکی با عنوان:

1-      بررسی داروی سیتی کولین در بیماران ضربه مغزی سال1380

2-      بررسی اپید میولوژیک تومورهای مغزی در بیمارستان امام رضا(ع)بیرجند.

ایشان در سال1351 متولد شدند.تحصیلات ابتدایی وراهنمایی ومتوسطه را باکسب رتبه دوم در بیرجند به پایان رساندند.پزشکی عمومی را در سال 1377دردانشگاه علوم پزشکی مشهد گذراندند. واز سال 1377تا 1380در نهبندان مشغول خدمت پزشکی بوده ویک سال هم رئیس مرکز بهداشت نهبندان بودند.تخصص جراحی مغز واعصاب را در سال1385از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ نمودند.از سال1393معاون آموزشی بیمارستان امام رضا (ع) واز مهرماه1393به عنوان رئیس بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند ومتخصص جراحی مغز واعصاب وستون فقرات مشغول خدمت می باشند.

سیدجواد ازهری

1324 کاخک ماژان خوسف

69

دکترای برق

انگلیس

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- تالیف بیش از 11جلد کتاب

2- بیش از 40مقاله تخصصی در مجلات داخلی وخارجی

3- راهنمایی بیش از80 پایان نامه

 4- 2 اختراع

 5- تدوینگر برنامه آموزش عالی کشور در برنامه ی چهارم توسعه

 6- دریافت جایزه معروفORSانگلیس به عنوان محقق

 7- دریافت جایزه ی البرز به خاطررتبه ی اول کشوری در رشته برق در سال 1354 از وزیر علوم

8-دریافت جایزه ی دانشگاه رتبه ی اول در کشور سال 1379

9- در یافت جایزه ی مقام اول کشوری در زمینه ی"توسعه ی منابع انسانی" سال 1378

ایشان در سال 1324 در روستای کاخک ماژان خوسف متولد شدند.ابتدایی را در کاخک ومتوسطه را در بیرجند گذرانیدند.با رتبه ی اول در خراسان بزرگ در دانشسرای مقدماتی پذیرفته وبه عنوان نخبه از استاندار وقت تقدیر نامه دریافت نمودند. درسال1342 به استخدام آموزش وپرورش در آمدند.در سال1349 در رشته مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت تهران پذیرفته شدند.در سال1363بورس کارشناسی ارشد ودکترا برای تحصیل در خارج به ایشان تعلق گرفت. باشهید رجایی همکاری داشتند.ودهها کار اجرایی در دانشگاهها برعهده داشتند.

احمد لامعی

1348

45

دکترای زبان وادبیات عرب

لبنان

سوابق تدریس:

1- استاد یاردانشگاه بیرجند

2-استادمدعوحوزه­علمیه نرجس(س)خواهران بیرجند

3-استادمدعودانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

4- استاددانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 5- مدرس مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان بیرجند

 6- مدرس تربیت معلم شهید باهنر بیرجند

فعالیتهای علمی وپژوهشی:

1-      مقالات علمی وپژوهشها:26 مورد

2-      تالیف 7جلد کتاب

3-      عضویتهای خارج دانشگاه:7مورد

4-      دبیر همایشها ویاد واره ها:51مورد

مسئولیتها: 11مورد مدیریت ،معاونت ومسئولیت

افتخارات:28مورد

شرکت در کنفرانسها:7مورد

ایشان در سال 1348 دمتولد شدنددیپلم فرهنگ وادب را درسال 1368اخذ نمودند وسپس موفق به دریافت کارشناسی دبیری زبان وادبیات عرب از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1371گردیدندوکارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب را از دانشگاه اصفهان در سال1377دریافت کردند ودکترای زبان وادبیات عرب را از دانشگاه القدیس یوسف لبنان در سال 1386اخذ نمودند.

رمضان قاسمی

1339معصوم آباد

54

پزشک متخصص جراح قلب

فیلیپین

 

ایشان در سال1339 در روستای معصوم آباد متولد شدند. مدرک ابتدایی را در زادگاهشان وراهنمایی را درخوسف ومتوسطه را در بیرجند گذراندندسپس برای ادامه تحصیل به کشور فیلیپین رفتند ومدرک تخصص جراحی قلب را گرفتند  ودر فیلیپین ازدواج نمودند والان هم در فیلیپین ساکن بوده وبه امر طبابت مشغولند.

عباس ید اللهی

معصوم آباد

 

دکترای بیوتکنولوژی واصلاح درختان میوه

دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات:پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس 1391،رتبه اول آزمون دکتری 1381،دانشجوی موفق دانشکده کشاورزی 1382،دانشجوی ممتاز دانشگاه تربیت مدرس سازمان استعدادهای درخشان1386

سوابق اجرایی: 12مورد

فعالیتهای علمی و پژوهشی:

1-      تالیف کتاب وطرح های پژوهشی خاتمه یافته:6مورد

2-      مقالات ومجلات علمی پژوهشی: انگلیسی21مورد فارسی11مورد

3-      مقالات ارائه شده در مجامع علمی: انگلیسی12موردفارسی5مورد

4- عضویت در مجامع علمی:5مورد

5-فعالیتهای جنبی:عضوتیم کشتی دانشگاه تهران وکسب 2عنوان قهرمانی ونایب قهرمانی

6-دوره های آموزشی:4مورد کارگاه ودوره

ایشان در روستای معصوم آباد خوسف متولد شدند.مدرک کارشناسی را در سال 1379در رشته علوم باغبانی از دانشگاه تهران اخذ نمودندوسپس کارشناسی ارشد را در رشته علوم باغبانی ،هورمونهای گیاهی در سال1381 از دانشگاه تربیت مدرس ودکترای علوم باغبانی، بیوتکنولوژی واصلاح درختان میوه را در سال1386از همان دانشگاه دریافت  نمودند.

سوابق آموزشی: تدریس در 3مقطع کار شناسی ،کارشناسی ارشد ودکتری

استاد راهنمای کارشناسی ارشد:20مورد استادراهنمای دکتری:4مورد

حبیب ا...نخعی

1349 آریش

45

دکترای حسابداری

مالزی

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند از سال 1374 تاکنون

2- عضویت در 16 کمیته وشورا

3- عضو هیات موسس دانشگاه پیام نور خوسف

4- تالیف کتاب حسابداری صنعتی2در سال 1385   

5- چاپ 9مقاله در مجلات خارجی

 6- چاپ 5مقاله در مجلات داخلی

7- 8مقاله ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی 

 8- 2مقاله ارائه شده در کنفرانسهای داخلی   علایق پژوهشی:

1-مدیریت مالی 2- حسابداری مدیریت 3 – حسابداری مالی 4- حسابداری دولتی   5- حسابداری اسلامی  جوایز:1- رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری  2 -  رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد حسابداری  3- مولف برتر استان خراسان جنوبی در سال 1385  4- اتمام دوره دکتری در حداقل زمان ممکن(3سال) در دانشگاه تکنولوژی مالزی(UTM)  5- چاپ بیش از 10مقاله در مجلات معتبر خارجی 6- شرکت در10کنفرانس بین المللی همراه با ارائه مقاله وسخنرانی در دوره ی تحصیل دکتری

ایشان در سال 1349در روستای آریش از توابع خوسف متولد شدندمدرک دیپلم اقتصاد اجتماعی را بارتبه ممتازدر خوسف اخذ نمودندوکارشناسی حسابداری رادر سال1371با رتبه ممتاز از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت نمودند. کارشناسی ارشدحسابداری را با معدل 17.57با رتبه اولی از دانشگاه آزاد واحد تهران اخذ نمودند ومدرک دکترای حسابداری وامور مالی را از دانشگاه تکنولوژی مالزی(UTM) در سال1393در مدت 3سال اخذ نمودند ایشان 4سال معاون اداری ومالی دانشگاه آزاد بیرجند بودند 14سال سمت مدیریت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند را برعهده داشتند.

فاطمه نخعی

خوسف 1356

37

دکترای کشاورزی علوم باغبانی استاد یار

علوم وتحقیقات تهران

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- تدریس 12 عنوان درسی در دانشگاه    2- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند  

 3-  مدیر گروه رشته های ترویج کشاورزی وباغبانی

4-  ارائه مقالات در نشریات 4مورد

5-  ارائه مقالات در همایشهای علمی تخصصی 10مورد

6-مجری 3 طرح پژوهشی

ایشان درسال1356در خوسف متولد شدند دوره کاردانی را در رشته تولیدات گیاهی در دانشگاه بیرجند گذراندند وکارشناسی تولیدات گیاهی را در سال1378در دانشگاه تهران به پایان رساندندو کارشناسی ارشد علوم باغبانی را در سال 1380از دانشگاه گیلان اخذ نمودندومدرک دکترای علوم باغبانی را در سال 1387در مرکز علوم وتحقیقات تهران با موفقیت به پایان رساندند.

محمد حسین

یوسف زاده

خوسف 1348

45

دکترای پترولوژی استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- تدریس در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد

2- پژوهش در زمینه ی پترولوژی،ژئو شیمی   3- مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی ISC4مورد

 4- مقالات ارائه شده در سمینارهای علمی 28مورد

5- مجری و همکار طرح های درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی 4مورد

6- عضوکمیته ی علمی همایش منطقه ای پدافند غیر عامل استان

7- عضوپیوسته انجمن زمین شناسی ایران     8- عضو پیوسته ی انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

9- عضو سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

10-داور مجله ی علمی پژوهشی بلور شناسی وکانی شناسی ایرانISC

11- داور مجله ی علمی پژوهشی پترولوژی دانشگاه اصفهان ISC

12-  استاد راهنما ، مشاور وداور پایان نامه های کارشناسی ارشد به تعداد زیاد

13-  فعالیتهای اجرایی 10مورد

14-  شرکت در کارگاه های آموزشی و فرهنگی 15مورد

ایشان درسال 1348 درخوسف در یک خانواده مذهبی متولد شدندوتا پایان دوره راهنمایی را در شهر خوسف گذراندند  دوره متوسطه را در رشته ی علوم تجربی در بیرجند در سال1367به پایان رساندند. کارشناسی را از دانشگاه بیرجند در رشته زمین شناسی در سال1371 اخذ نمودند وکارشناسی ارشد را در رشته پترولوژی در دانشگاه اصفهان در سال 1375 به پایان رساندندومدرک دکترای پترولوژی را از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1388 اخذ نمودند.

سید محمد خراشادیزاده

1338خوسف

55

دکترای فیزیک پلاسما

دانشگاه شهید بهشتی تهران

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- تدریس در3مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری

2-  انجام 25 مسئولیت اجرایی در سمتهای مختلف

3-تالیف 3جلد کتاب

 4- برگزیده ی سطح 3 نخبگی از بنیاد ملی نخبگان کشور

5-  نفر اول جشنواره ی فردوسی در بخش پایان نامه دکتر

 6- 19 مقاله ی منتشره در مجلات معتبر ISI – IEEE

 7- مقالات ارائه شده در کنفرانسهای معتبر 10مورد

8-  اختراعات 5 مورد

9-  تحقیقات وکارآموزی 20مورد

ایشان در سال 1338درشهر خوسف متولد شدند. تحصیلات ابتدایی وسیکل اول را در خوسف وسیکل دوم را در بیرجند گذراندند.در سال1360 فوق دیپلم گرفته وبه استخدام آموزش وپرورش در آمدند. در سال1367لیسانس دبیری فیزیک را از دانشگاه بیرجند  اخذ نمودند وفوق لیسانس فیزیک هسته ای را در سال   1372 در دانشگاه فردوسی با موفقیت به پایان رسانیدندودکترای فیزیک پلاسما را در سال1384 از دانشگاه شهید بهشتی تهران اخذ نمودند. هم اکنون رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی می باشند. مرتبه ی علمی ایشان دانشیاری می باشد.

سید مهدی حسینی

1313بیرجند

80

دکترای روان شناسی ومشاوره

 

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- تالیف 20جلد کتاب

 2- 10مقاله ی علمی پژوهشی در مجلات معتبر کشور

3- برگزیده ی ملی در محور علمی پژوهشی

4- اخذ لوح تقدیر از ریاست جمهور 

5-  از اعضای فعال انجمن بین المللی راهنمایی تحصیلی وشغلی    6- عضو انجمن روان شناسان ایران

 7- عضو انجمن مشاوره ایران

8-عضو انجمن هیات مدیره مشاوره ایران

9-  رئیس گروه خانواده ی انجمن مشاوره ایران

ایشان اصالتااز منطقه ی خوسف بوده ودر سال 1313 در بیرجند متولد شدند. 34سال سابقه ی تدریس در دانشگاه های تهران،دانشگاه تربیت معلم،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه علامه طبا طبایی ، دانشگاه الزهراءو دانشگاه آزاد اسلامی دارند واز سال 1363عضو هیئت علمی دانشگاه آزادند .در حال حاضر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن می باشند.

محمد تقی راشد محصل

1318افضل آباد خوسف

75

دکترای ادبیات فارسی

تهران و آلمان

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- تالیف 13جلد کتاب

2-44مقاله ی تحقیقی

3- 8مقاله ی چاپ شده در دانشنامه ها

4- 8 مورد معرفی ونقد کتاب

5- 6مورد یاد داشتهای کوتاه وپراکنده

6- 3مورد مقاله های مستخرج از پایان نامه های دانشجویی

7- 17 مورد سخنرانی علمی

8-10مورد گفتگوهای علمی ومصاحبه ها

9- 62مورد راهنمایی پایان نامه های تحصیلی

10- 49موردمشاوره پایان نامه ها

11-  32مورد استاد داور پایان نامه ها

ایشان در سال 1318در روستای افضل آباد خوسف متولد شدند. دوره ی ابتدایی تا پایان دانشسرای مقدماتی را تاسال1337 در بیرجند گذراندند. لیسانس زبان وادبیات فارسی را تا سال1342در دانشگاه فردوسی با موفقیت به پایان رسانیدندوفوق لیسانس زبان شناسی همگانی وفرهنگ وزبان های باستانی را درسال1348از دانشگاه تهران اخذ نمودندودکترای فرهنگ وزبان های باستانی را در سال 1352از دانشگاه تهران دریافت نمودند.فعلا استاد باز نشسته پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی با پایه32می باشند.

حمید احمدی

1336

57

دکترای علوم سیاسی

دانشگاه کارلتون کانادا

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-تالیف25جلد کتاب واثر پژوهشی

2- 10مقاله ترجمه شده

3- سه مقاله به زبان عربی

4- 12مقاله به زبان لاتین

5- 140همایش

6- راهنمایی 50 پایان نامه

7- در سالهای 60تا69در جایگاه مفسر سیاسی ومترجم مسائل خاور میانه در مطبوعات فعالیت می کردند.حوزه مطالعاتی ایشان سیاست خارجی ایران ،سیاست وحکومت در خاور میانه ،جامعه شناسی سیاسی ایران ونظریه های روابط بین الملل است.

دکتر احمدی در سال 1336در مشهد متولد شدند. دیپلم ادبی را در شهر مشهد گرفته ولیسانس وفوق لیسانس رادر دانشگاه تهران گذراندند.ودکترای علوم سیاسی رااز دانشگاه کارلتون کانادا گرفتند وهم اکنون استاد تمام دانشگاه تهران می باشندومدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران از بهمن 75تافروردین 82بوده وهم اکنون عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران هستند.

غلامحسین شکوهی

1305خوسف

مرحوم

دکترای تعلیم وتربیت

سوئیس

تالیفات زیادی دارندکه از برجسته ترین آنها می توان به کتاب "روش آموختن حساب وهندسه" وکتاب" مبانی اصول آموزش وپرورش"،"تعیم وتربیت ومراحل آن "وترجمه ی کتاب "تعلیم وتربیت "وکتاب "مربیان بزرگ" نام برد.همچنین حدود 62 مقاله از ایشان در مجلات ونشریات معتبر علمی به چاپ رسیده است.

ایشان در سال1305 در خوسف متولد شدند.دوره ی ابتدایی را در خوسف و متوسطه را در بیرجند گذراندند.مدرک لیسانس را دررشته ابتدایی از دانشگاه تهران اخذ نمودندسپس باهمان رتبه شاگرد اولی وبا بورس دولتی جهت ادامه ی تحصیل عازم کشور سوئیس گردیدند ودر سال 1341دکترای تعلیم وتربیت را دردانشگاه ژنو  سوئیس به پایان رساندند.از سال 1346رسما به دانشگاه تهران انتقال یافته ودر دانشکده ی علوم تربیتی به تدریس پرداختند. اولین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشند.ودر سال1379 پس از 57سال تدریس با رتبه26 استادی باز نشسته شدندودر سال1385 به عنوان چهره ماندگار تعلیم وتربیت ایران معرفی گردیدند.

محمد مهدی خطیب

 

 

دکترای زمین شناسی استاد تمام

دانشگاه شهید بهشتی

زمینه های آموزشی وپژوهشی:تکتونیک فعال لرزه زمین ساخت – مناطق برشی وارتباط  بین تکتونیک وزمین شناسی شرق ایران

شروع فعالیت دانشگاهی ایشان سال 1368 می باشد. وگرایش تحصیلی ایشان تکتونیک است.

احمد رضا اکبری

1353خوسف

40

دکترای تاریخ اسلام

دانشگاه آزاد تهران

زمینه ی فعالیت های علمی ایشان بدین شرح می باشد: تهیه ی5 مقاله بدین شرح 1- تاثیر قدرت سیاسی بنی امیه بر فرهنگ وتمدن اسلامی 2-جغرافیای تاریخی قهستان 3-اسماعیلیه در قهستان 4- خواجه نظام الملک واندیشه سیاسی او 5- کالبد شکافی قدرت بنی امیه در چهار چوب نظری گالبرایت

ایشان در سال 1353درشهر خوسف متولد شدند. تحصیلات ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه  را در شهر خوسف به پایان رساندند.لیسانس تاریخ رادرسال 1375از دانشگاه تربیت معلم تهران گرفتند مدرک فوق لیسانس را در رشته ی تاریخ ایران دوره ی اسلامی در سال 81 13از دانشگاه تبریز اخذ نمودند ودکترای تاریخ اسلام را در دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم وتحقیقات تهران) در سال 1393 به اتمام رساندند. وهم اکنون در آموزش وپرورش ودانشگاه فرهنگیان ودانشگاه پیام نور مشغول به تدریس می باشند.

محمد ملکانه

1334

(اکبرآبادگیو)

59

دکترای بیوشیمی بالینی دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-  13طرح

2-  25مقاله

3- شرکت در15کنفرانس با ارائه مقاله

4- استاد راهنمای 6پایان نامه دکترا وکارشناسی ارشد

5-  استاد مشاور 3پایان نامه دکترا وکارشناسی ارشد

ایشان اصالتا اهل منطقه ی خوسف بوده و در سال 1334در بیرجند متولد شدند دیپلم ریاضی را از دبیرستان شهرستانی بیرجند در سال 1355 اخذ نمودند. لیسانس شیمی را در دانشگاه فردوسی در سال1363به اتمام رساندند- فوق لیسانس بیوشیمی را  از دانشگاه تربیت مدرس تهران درسال1369دریافت نمودند و دکترای بیوشیمی بالینی را از دانشگاه تربیت مدرس در سال1377اخذ نمودند. مرتبه ی علمی ایشان دانشیار می باشد.

محمد ضابط

1354باغان خوسف

39

دکترای اصلاح نباتات ژنتیک بیومتری

دانشگاه تهران

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

 1- 14 مقاله علمی پژوهشی

2-  40مقاله ی همایش علمی

3- دوکتاب در دست ترجمه

ایشان در سال1354در روستای باغان خوسف متولد شدند. تحصیلات ابتدایی وراهنمایی را در شهر خوسف ومتوسطه را در بیرجند گذراندند. لیسانس را در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت واصلاح نباتات در سال به 1376به اتمام رساندندوفوق لیسانس را درگرایش اصلاح نباتات درسال1380از دانشگاه تهران ودکترا رادر رشته ی اصلاح نباتات ژنتیک بیومتری در سال 1387اخذ نمودند. هم اکنون استاد دانشگاه بیرجند می باشند.

مهدی ناصری

1349 خوسف

44

دکترای ژئو پلوتیک

آکادمی علوم تاجیکستان

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- پایان نامه فوق لیسانس ، بررسیهای توانمندیهای خوسف

2-  3مقاله در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر

3-  یک مقاله در رابطه با بحران آب در آسیای میانه

4-  عضو هیات ساوجبلاغ شناسی

5-  عضو هیات موسس پیام نور هشتگرد

ایشان در سال 1349در شهر خوسف متولد شدند. تحصیلات ابتدایی  وراهنمایی ومتوسطه را در شهر خوسف به پایان رسانیدند.در سال 1367در کنکور رشته دبیری جغرافیای  دانشگاه تربیت معلم زاهدان پذیرفته شدند در سال1372با رتبه 17در دانشگاه آزاد شهر ری قبول ،ودرسال1374فارغ التحصیل گردیدند. ودر سال 1388  نیز دکترای ژئو پلوتیک (سیاست شناسی)را از آکادمی علوم تاجیکستان (انستیتو شرق شناسی)اخذ نمودند.و12سال است که عضو شورای شهر کوهسار استان تهران والبرز می باشند. هم اکنون در آموزش وپرورش ودانشگاههای پیام نور کرج وآزاد وپیام نورهشتگرد تدریس می نمایند.

سعید جلیلی

1344 مشهد

49

دکترای علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق(ع)

عنوان رساله ی دکترای ایشان "اندیشه سیاسی در قرآن"می باشد.به زبانهای عربی وانگلیسی مسلط می باشند. کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بودند.

ایشان اصالتا اهل منطقه خوسف بوده و درسال1344 در مشهد مقدس متولد شدند ودکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه امام صادق(ع) اخذ نمودند.بارها به جبهه رفته ودر سال 1365در عملیات کربلای 5که دیده بان لشکر نصر خراسان بودندپای راست خود را از دست دادند.در سال68 13به وزارت امور خارجه رفتندومناصب مختلفی را بر عهده گرفتند ودر سال1380به دفتر مقام معظم رهبری رفتند. در سال 1386 به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شدند.

رجبعلی کامیابی گل

 

 

دکترای ریاضی

استاد

 

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- تالیف 3جلد کتاب

2- راهنمایی پایان نامه23 مورد

3-انتشارات درکنفرانسهای داخلی 2مورد

4-  انتشارات درکنفرانسهای خارجی  12مورد

5- مجلات داخلی یک مورد

6- مجلات خارجی 9مورد

7- شرکت در همایشهای ملی15مورد

8-شرکت در همایش های بین المللی 14مورد

9-شرکت در دوره ها،سخنرانی در سمینارها،شرکت درکارگاه های آموزشی7مورد

10- عضویت در هیات مدیره انجمنهای علمی و...

ایشان اصالتا اهل روستای گل از توابع خوسف می باشنداستاد دانشگاه فردوسی مشهدبوده ودر 3 مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشدودکتری تدریس می نمایند.

علی محمد ولوی

1335بیرجند

58

دکترای تاریخ اسلام

اولین دوره دانشگاه تربیت مدرس

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- راهنمایی ومشاوره40پایان نامه دکترا

 2 - راهنمایی ومشاوره 70پایان نامه کارشناسی ارشد

3- مقالات فراوان

4-تالیف 5جلد کتاب چاپ شده

5-تالیف4جلد کتاب در حال چاپ

6- 4مجله ی تاسیس شده

7- عضو هیات تحریریه ی بیش از 10مجله علمی وپژوهشی تاریخ وتاریخ اسلام

ایشان در سال 1335در ناحیه هردنگ متولد شدند.تحصیلات ابتدایی ومتوسطه را در شهرهای مختلف خراسان گذراندند. کارشناسی مدیریت را از دانشگاه علامه طباطبایی تهران اخذنموده و دکترای علوم اجتماعی را از دانشگاه شمال وابسته به دانشگاه هاروارد دریافت کردند دومرتبه کارشناسی ارشد تاریخ ادیان ودکترای تاریخ اسلام را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمودند.

محمدرضا ولوی

1337 بیرجند

56

دکترای برق

دانشگاه تربیت مدرس

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- 10مقاله ی علمی پژوهشی

2- تدوین 30جلد کتاب در زمینه های فناوری اطلاعات وارتباطات اموردفاعی وفرماندهی

3-  مدیر پژوهش برتر سال1378کشور

4- مدیر نمونه سال 1378

5- مدیر دهها پروژه در امور تحقیقاتی،صنعتی ودفاعی

6-  مقالات علمی منتشر شده 6مورد   7- کتب و پژوهشها36مورد

ایشان در سال 1337 در ناحیه هردنگ متولد شدند.تحصیلات ابتدایی ومتوسطه را در شهرهای مختلف خراسان گذراندند کارشناسی رشته ی مهندسی برق ، گرایش مخابرات را در سال 1363وکارشناسی ارشدرشته ی مخابرات را از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در یاقت نمودند. مدرک دکترای مهندسی برق را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمودند.

وحید جلیلی

1352ناحیه هردنگ مشهد

41

فوق لیسانس معارف اسلامی واقتصاد

دانشگاه امام صادق (ع)

مسئولیتها:  1- سر دبیر روزنامه ی ابرار2- سردبیر روزنامه ی  نیستان ، سوره و راه   3- مسئول دفتر مطالعات جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی  4-  در سال 1376عنوان بهترین مقاله نویس کشور را کسب کردند.دارای مدرک فوق لیسانس معارف اسلامی واقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع) می باشند.

ایشان در سال 1352 در ناحیه هردنگ متولد شدند. روزنامه نگار وفعال فرهنگی می باشند.در سال 1370به دانشگاه امام صادق(ع)رفته واز همان زمان کار مطبوعاتی را در نشریه ی تفکر بسیجی دانشگاه امام صادق(ع) شروع کردند.

داریوش ارجمند

1323بیرجند اصلیت ایشان از گل فریز است

70

فوق لیسانس تئاتر وسینما

از دانشگاه سوربن فرانسه

افتخارات :در سال 1352جایزه ی بهترین کارگردان سینمای آزاد را به خاطر فیلم هیس دریافت کردند. بازیگری را از سال1349در دانشگاه جدی گرفتند ومدال بازیگری دانشگاهها را اخذ نمودند. برنده ی13جایزه می باشند.

ایشان در سال1323در خانواده ای اصیل ومرفه در بیرجند متولد شدند اصلیت ایشان از روستای گل فریز است پدرشان تیمسار ارتش بودند ورئیس بیمارستانهای امام رضا(ع) بیرجند ورضا شاه مشهد بودند دیپلم ادبی را در سال 1347در مشهد گرفتند کار شناسی تاریخ وجامعه شناسی را از دانشگاه فردوسی وکارشناسی ارشد تئاتر وسینما را از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ نمودند.درسال 1349در وزارت فرهنگ وهنر استخدام شدند.وحدود 34فیلم بازی کردند.

محمد علی رحیمی

1349 خوسف

44

دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب

دانشگاه آزاد تهران

ایشان شعر گفتن را به طور جدی از سال 1376یعنی سال پایان کارشناسی ارشدشروع نمودند وتخلصشان "خاموش"می باشدسروده های ایشان بیشتر غزل می باشدوماحصل اینها دفتر غزلی است که نام "فریادهای خاموش"را بر آن نهاده اند.

خون غرور و غیرت مردم مکیده اند

قومی که پشت خویش به زالو نمی کند

در کیش عشق نیست سزاوار احترام

هرکس به روی، میکده جارو نمی کند

"خاموش"را به غیر مده وعده ی فریب

کاری که چشم می کند ابرو نمی کند

ایشان در سال 1349 در خوسف متولد شدند. تحصیلات ابتدایی ومتوسطه را در خوسف گذراندند در سال1367در رشته دبیری زبان  وادبیات عرب دانشگاه تهران پذیرفته شدندوکارشناسی ارشد را نیز در همان رشته به پایان رساندند .ودر سال 1392در مقطع دکترای زبان وادبیات عرب پذیرفته شدند.از سال1371به امر تدریس در مدارس ودانشگاهها مشغول می باشند.

محمد تقی  سالک

1318 خوسف

75

لیسانس زبان وادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد

ایشان  به کمک احمد احمدی بیرجندی دیوان ابن حسام را تصحیح ودر سال 1366 چاپ نموده اند ایشان  می گویند: در باره ی خاوران نامه سالهاست تحقیق وبررسی نموده ایم ولی هنوز به مرحله چاپ نرسیده است.

بی رخ زیبا مرا آرام نیست

جز به نام عشق اوهم نام نیست

سالک اندر راه اوکوشد به جان

گرچه راه عشق را ابهام نیست

ایشان در سال 1318 در خوسف زادگاه ابن حسام متولد شد.تحصیلات ابتدایی را در زادگاهشان  ودوران دبیرستان رادر بیرجند سپری کردند. در سال1336با گذراندن دوره ی دانشسرای مقدماتی به استخدام آموزش وپرورش در آمدند.در سال 1347 به دانشگاه فردوسی مشهد راه یافتند وموفق به اخذ مدرک کارشناسی زبان وادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی گردیدند.

سید حیدر عبادی

1289 خوسف

 

 

 

 

ایشان در سال 1289 در خوسف متولد شدند .ابتدا طلبگی را در حوزه ی علمیه ی خوسف آغاز نمودندسپس در محضر جناب آقای سالک تلمذ نمودند وضمن کار کشاورزی رافع مشکلات دینی وفقهی مردم منطقه نیز بودند.حاصل زندگی پر خیر وبرکت ایشان ،فرزندان فاضل وعالم وعاملی همچون سید احمد عبادی ، سید مهدی عبادی وسید علیرضا عبادی می باشند که نه تنها منطقه ی خوسف بلکه کل کشور وحتی فراتر از کشور، همچون کشور کویت وعراق نیز از برکات وجودی آنها مستفیض گردیدند.در سال 1381دار فانی را وداع گفتند.

سید احمد عبادی

1309 خوسف

 

 

 

 

ایشان در سال 1309 در خوسف در خانواده ای روحانی متولد شدند تحصیلات ابتدایی را در خوسف گذراندند و9سال در بیرجند به تحصیل پرداختند. 2سال در مشهد مقدس تحصیل نموده وبعد به قم جهت ادامه ی تحصیل عزیمت نمودند. از اساتید ایشان می توان از آیت ا...بروجردی ، آیت ا...شریعتمداری ، آیت ا...گلپایگانی ، امام خمینی(ره) ،آیت ا...مرعشی ، آیت ا...داماد ، آیت ا...آملی نام برد.از سال 1348که با اجازه ی آیت ا... گلپایگانی ، آیت ا...مرعشی ، آیت ا... میلانی وآیت ا... شریعتمداری اجازه ی اجتهاد گرفتند تابه حال پیش نماز مسجد جامع خوسف بوده ودر حال حاضر ضمن اینکه به عنوان مجتهد تراز اول منطقه می باشند در حوزه ی علمیه ی خوسف به تدریس دروس فقه ، عربی ، اعتقادات ، اخلاق وفلسفه ی اخلاق مشغولند.

سید علیرضا عبادی

1318 خوسف

75

 

 

با پیروزی انقلاب اسلامی به بیرجند آمدند ومسئولیت دایره ی عقیدتی- سیاسی پادگان 04بیرجند را عهده دار شدند وبعد در دوره ی پنجم وهفتم به عنوان نماینده ی  مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند.

در کتاب سنت واجماع وعقل

در توسل در تصدق وفق نقل

عافیت را از خدا درخواست کن

آخر از بار گنه قد راست کن

ایشان در سال 1318 در خانواده ای روحانی درخوسف متولد شدند پس از سپری کردن تحصیلات ابتدایی در دبستان ابن حسام ، وارد مدرسه ی معصومیه ی بیرجند شدند وبه دنبال آن برای ادامه تحصیل رهسپار حوزه های علمیه مشهد وقم گردیدند. ایشان استاد اخلاق حوزه ی علمیه می باشند.

سید محمد باقر عبادی

1349 خوسف

44

کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث

دانشگاه تربیت مدرس تهران

باشروع جنگ تحمیلی به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافتند. پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی به وطن برگشته ودر حوزه های مختلف اجتماعی ، سیاسی وبویژه سنگر امامت موقت نماز جمعه فعالیت نمودند.

ایشان علاوه بر عضویت در شورای فرهنگی استان ، دبیر ستاد غدیر استان ، عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد حوزه علمیه ، نماینده مردم بیرجند خوسف ودرمیان در مجلس شورای اسلامی وامام جمعه موقت بیرجند می باشند.

ایشان در سال 1349در خانواده ای اصیل ومشهور به تقوی که نیاکانشان از نیکنامان دیار عالم پرور خوسف بودند دیده به جهان گشودند.پس از اتمام تحصیلات  ابتدایی وراهنمایی به منظور بهره مندی از محضر عموی بزرگوارشان  (آیت ا...سید مهدی عبادی)پا به حوزه ی علمیه زاهدان گذاشتند .ودر مشهد وقم نیز ار محضر اساتید بزرگواری همچون آیت ا... العظمی مکارم شیرازی ، آیت ا...العظمی سبحانی، آیت ا... العظمی جوادی آملی و...بهره مند شدند. تحصیلات دانشگاهی را با تحصیل در رشته ی الهیات دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد آغاز وبا اخذ مدرک کارشناسی ارشدرشته ی الهیات(علوم قرآن وحدیث)از دانشگاه تربیت مدرس تهران به پایان بردند.

خلیل خلیلی

1341بیرجند اصلیت ایشان از گل فریز می باشد

 

پسا دکترای مهندسی مکانیک - دانشیار

انگلستان

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:1- زمینه های پژوهشی وتحقیقاتی4مورد       2-  13مقاله ی پژوهشی درمجلات خارجی          3- 16مقاله در مجلات داخلی  4-  2مقاله در مجلات علمی – ترویحی    4 –23مقاله ی ارائه شده در همایشها به زبان خارجی     5  – 50مقاله ی ارائه شده در همایشها به زبان فارسی  6- راهنمایی 26پایان نامه ی کارشناسی ارشد   7- راهنمایی 6پایان نامه ی دکتری    8– تالیف وترجمه 2کتاب        9- 4مورد اختراع   10- 9مورد مشارکت در طرح های پژوهشی  11- 20موردارزیابی ،داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری ونوآوری  12- 5مورد داوری مجلات علمی   13- طرح پژوهشی برتر سال1379     14- 16مورد عضویت در انجمن ها ومجامع علمی    15- 14مورد کار اجرایی   16- 15مورد عضویت در شوراها،کمیته ها وکارگروه های تخصصی

ایشان اصالتا اهل روستای گل از توابع خوسف می باشند ودر سال 1341 متولد شدند.هم اکنون رئیس دانشگاه بیرجند می باشند.مدرک پسا دکترای مهندسی مکانیک را در انگلستان اخذ نمودند.

سید حجت هاشمی

1347بیرجند اصلیت خوسفی

46

دکترای مهندسی مکانیک استاد تمام

شفیلد انگلستان

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد: 1- 4مورد ثبت اختراع   2- بیش از 70 مقاله ی ارائه شده در کنفرانسها     3 - بیش از 30مقاله ی ارائه شده در مجلات     4- راهنمایی 25پایان نامه ی کارشناسی ارشد     5- راهنمایی 5 پایان نامه ی دکتری     6- مرتبه علمی استاد تمام

ایشان متولد سال 1347در بیرجندبوده ولی اصالتا خوسفی می باشند.تحصیلات ابتدایی ومتوسطه را دربیرجندسپری نمودند.کارشناسی مهندسی مکانیک را در سال 1370در دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد را در همان رشته در سال 1376 از دانشگاه امیر کبیر تهران دریافت نمودند ودکتری را نیز در رشته مهندسی مکانیک در سال 1383 از دانشگاه شفیلد انگلستان اخذ نمودند. واز سال1370در دانشگاه بیرجند مشغول به تدریس در سه مقطع دانشگاهی می باشند.

علی اکبر پویان

 

 

دکتری مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی سوئین برن-ملبورن  استرالیا

زمینه ها وعلایق پژوهشی ایشان بدین شرح می باشد:

1-شبکه های پتری(کنترل)،عامل های سیار،محیط های چند عاملی، پردازش تصویر،مهندسی پزشکی،رباتیک وشبکه های بی سیم

2-عضویت درمجامع علمی:IAENGT،IEEE،IFAC،EASST، IACIS افتخارات علمی واختراعات

3- پژوهشگر برتر سال1390(فناوری)

4- دستگاه تله متری سیگنال های حیاتی انسان در بستر

 5– شش موردپروژه ی تحقیقاتی

ایشان  در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود می باشند. ایشان مقالات متعددی در ژورنالها و کنفرانسهای(IRIS)صنعتی پیشرفته دارا می باشند. ودر سه مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری تدریس می نمایند.

محسن پویان

 

 

پژوهشگر گیاهان دارویی

 

81-ایشان 32سال سابقه پژوهش در زمینه ی فلور خراسان جنوبی دارند

2-تالیفات:تالیف جلد 22کتاب در زمینه ی گیاهان دارویی

3- فعالیتهای پژوهشی وتحقیقاتی: 19طرح پژوهشی دانشگاهی

4- مشاور 4پایان نامه ی دانشجویی کار شناسی ارشد

5- داور در 5همایش ملی گیاهان دارویی

6- عضوکانون ملی زرشک وعناب

7- عضوکمیته ی تحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -عضو کمیته ی راهبردی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی

9-انتخاب به عنوان نویسنده ی برتر خراسان جنوبی در سال 1390                   10- انتخاب به عنوان چهره ی ماندگار خراسان جنوبی سال1388      11-مدیر گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

12- مدیر پژوهش سرای بیرجند

13- مقالات:ارائه ی 12مقاله در همایش های مختلف گیاهان دارویی ایران

14- سابقه ی تدریس در دروس مختلف در دانشگاه های بیرجند ، پیام نور،آزاد اسلامی بیرجند ، جامع علمی وکاربردی ومرکز آموزش عالی فرهنگیان بیرجند

 

محمد جوانشیر گیو

09123734325اهل روستای گیو

 

دکتری مهندسی استخراج معدن

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1- جزوه ی بلور شناسی هندسی دانشگاه بیرجند

2– جزوه ی نقشه برداری معادن

3- مقاله باعنوان :ژنز آزبست،اکتشاف ،استخراج،فرآوری وکاربرد آن در صنایع آزبست سیمان ولنت ترمز

4-استادراهنمای بیش از 40پروژه ی دانشجویی در مقطع کارشناسی     5- استاد راهنمای 6پایان نامه ی کارشناسی ارشد

6-زمینه های تحقیقاتی:3مورد

7-فعالیتهای پژوهشی9مورد

8-ارائه وچاپ بیش از 20مقاله در کنفرانس های معتبر ملی وبین المللی

ایشان اهل روستای گیو از توابع خوسف می باشند.دیپلم ریاضی را با رتبه ی 2در بیرجند ومدرک کارشناسی معدن را از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال1363 وکارشناسی ارشد را در دانشکده ی فنی دانشگاه تهران با رتبه ی 4 در سال1365 به پایان رساندند.ودکترای مهندسی استخراج معدن را از دانشگاه صنعتی شاهرود در سال1387 اخذ نمودند.

سوابق استخدامی:مسئولیت اجرایی 9مورد

سوابق تدریس:22سال تدریس در دانشگاه های بیرجند ،صنایع ومعادن بیرجند،دانشگاه صنعتی بیرجند ودانشگاه صنعتی شاهرود ورئیس دانشکده ی مهندسی دانشگاه بیرجند

احمد بینا

1292 خوسف

مرحوم

سرتیپ

دانشکده افسری

ایشان از قریحه ی شاعری بهره مند بوده واشعار نغز ولطیفی می سروده است.

بیشترین مکاتبه شعری وی با مرحوم اسماعیل سدید بوده است.

چشم وگوش سر چه خواهی چشم وگوش دل تو راست

باچنین چشمی وگوشی بوده حسنت چشم گیر

ای سدید مهربان بینا تورا باشد مرید

خواه باشی شیر گیر وخواه باشی گوشه گیر

ایشان در سال 1292 در خوسف متولد شدند.تحصیلات ابتدایی ودبیرستانی را در خوسف وبیرجند گذرانیدند.در مهرماه 1317از دانشکده افسری فارغ التحصیل گردیدند. در سال 1341به در جه سرتیپی ارتقا یافتند وسر انجام در سال 1346باز نشسته گردیدند. سیما بینا وشمسه بینا هنرمندان وموسیقی دانان برجسته ی ایرانی فرزندان ایشانند.

محمد طاها توحیدی

1298 روستای گل

مرحوم

لیسانس معقول ومنقول

 

مجموعه ای ازاشعارایشان در سال 1344به نام توحیدیه منتشر شده است.

ای امام اولین ، وی پیشوای آخرین

ای علاج درد مندان، وی ملاذ مستکین

دارد از درگاه تو توحیدی محنت قرین

التماس آن که باشد، در شمار مخلصین

لا تخیبنی ولا تقطع رجاء الاملین

در سال 1298در روستای گل از توابع خوسف متولد شدند. مقدمات عربی وقرآن را نزد پدرشان  فرا گرفتند وسپس به بیرجند رفته ودر کنا رتحصیلات حوزوی به تحصیلات دبیرستانی ادامه دادند. در سال1316با اخذ مدرک لیسانس معقول ومنقول به استخدام فرهنگ در آمدند.ودر سال 1363در مشهد دار فانی را وداع گفته  ودر صحن نور در جوار حرم رضوی به خاک سپرده شدند.

محمد حسن جلیلی

1315 خونیک خوسف

79

 

 

شعر ایشان بیشتر راجع به مناسبتهای خاص وبر خاسته از دل وجان است.

شعری به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر محمد علی راشد محصل

حاجتی داشت اگر کس تو روا می کردی

درد اگر داشت مریضی تو دوا می کردی

کار تو بهر خدا بود و پی نام نبود

هرچه کردی تو فقط بهر خدا می کردی

ایشان در سال 1315در روستای خونیک از توابع بخش خوسف به دنیا آمدند پس از تحصیلات دبیرستانی ودوره ی دانشسرا در سال 1337به استخدام فرهنگ در آمدند .

سید علی رضا حسینی

شاهزیله (مهدیه)

53

 

 

شب است وظلمت وتاریکی و وحشت

زمین و آسمان خاموش و بی حرکت

صدایی بر نمی خیزد در این ماتم سرای سرد ظلمانی

نشان از روشنایی نیست.

شاهزیله (مهدیه)زادگاه اوست.کوله باری از تجربه ودانش دارد.

مریم حقیقه

1291خوسف

مرحومه

 

 

دیوان شعرشان به نام هدیه ی مور به چاپ رسیده است.

هر کس به خوسف به فصل بهارش سفر کند

دل مردگی وخستگی از جان به در کند

از دیدن مزارع سر سبز وخرمش

شادی شاعرانه به قلبش مقر کند

آرد به یاد مرد بزرگی وعارفی

چون بر مزار ابن حسامش گذر کند

در سال 1291در خوسف در خانواده ای متدین و آگاه به دنیا آمدند.پدرشان بر خلاف دیگران که درس خواندن دختران را ناروا می دانستند برای دخترانشان  معلم خصوصی انتخاب کردند وبه آنها سواری وتیر اندازی آموختند تا در شرایط نا امنی بتوانند از خود دفاع کنند.در سال 1318به استخدام آموزش وپرورش در آمدندودر سال 1381 دار فانی را وداع گفتند.

 

سید محمد علی حافظی

1336 روستای فریز

57

دکتری پزشکی

دانشکده پزشکی تهران

حافظی پزشکی شاعر منش است مثنوی ای به نام منطق الطب را به نظم کشیده است.

نازم توراکه اسم تو مارا دوا شود

ذکر شریف نام تو برماشفا شود

"سید"طبابت تو همانا وسیله است

درمان هرمریض به لطف خدا شود

در سال 1336در روستای فریز از توابع خوسف به دنیا آمدند تحصیلات ابتدایی را در تهران گذرانیدند . در سال 1354به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران راه یافتند .در سال 1363بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی به عنوان پزشک عازم جبهه های غرب وجنوب کشور شدند.

سید مهدی عبادی

1315 خوسف

مرحوم

آیت ا...

 

در سال1359به دستور امام به امامت جمعه زاهدان ونماینده ایشان در سیستان وبلوچستان منصوب شدند. دردوره ی اول ودوم مجلس خبرگان رهبری از طرف مردم سیستان وبلوچستان انتخاب گردیدند. درسال1372از طرف مقام معظم رهبری به امامت جمعه مشهد منصوب واز طرف مردم خراسان درسومین مجلس خبرگان رهبری حضور یافتند.ودراسفند1383براثر تصادف وحمله قلبی درسن69سالگی دارفانی را وداع گفتند.

2فرزند ایشان درجبهه های نبرد حق علیه باطل به شهادت رسیدند.

درسال1315درخوسف درخانواده ای روحانی متولدشدند دوره ابتدایی را دردبستان ابن حسام خوسفی گذراندندوسپس وارد حوزه علمیه خوسف شدندبعداز آن به مدرسه معصومیه  ی بیرجند رفته وبعداز2سال به مشهدعزیمت نموده و13سال درمشهدو3سال درنجف اشرف و15سال درقم به تحصیل وتدریس پرداختندوبعداز ترک منبر به کویت رفته وبه تدریس تا سطح عالی تا بعداز پیروزی انقلاب پرداختند.ایشان به دستور مقام معظم رهبری در مسجد گوهرشاد سخنرانی کرده وزمینه رابرای فعالیت دیگر خطبا وسخنرانان فراهم کردند.

محمد بن حسام خوسفی

782یا783 ه.ق خوسف

مرحوم

 

 

ایشان در انواع قالبهای شعری شعر گفته اند.بیشتر شهرت ایشان  به خاطر "خاوران نامه "ایشانست.ابن حسام شاعری است شیعه مذهب ، با طبعی وقاد،که در مزرعه ی "رچ – ریچ"صحبت خضر پیغمبر را درک کرده وزمستان را در همان مزرعه به عبادت می گذرانیده است.اثر دیگر ایشان منظومه ی "نثراللالی"است.دیگر اثرایشان "دیوان"است.تاریخ وفاتشان  رابه سالهای875 ، 893 و873ذکر کرده اند.

عمریست که از بیم رقیبان تو خود را

مشغول دگر جای ونظر سوی تو دارم

گر طبع مرا شعر بلند است عجب نیست

آری سخن از قامت دلجوی تو دارم

گر تیغ تو در قصد سر"ابن حسام"است

فرمای که سر بر خط یرغوی تو دارم

محمد فرزند حسام الدین نوه شمس الدین محمد مشهور به محمدبن حسام یا ابن حسام ملقب به شمس الدین از شاعران قرن نهم هجری قهستان است. ایشان در سال782یا783ه.ق در قریه خوسف به دنیا آمدند واز ارشادها وتربیت های پدربهره یاب شدند. غالب وقت خویش را به خلوت وعزلت گذرانیدند.از دهقنت نان حلال حاصل کردی وگاوبستی وصباح که به صحرا رفتی تا شام اشعار خود را بر دسته ی بیل نوشتی.

سید حامد رضازاده

1330 سیوجان

63

لیسانس الهیات ومعارف اسلامی

دانشگاه آزاد

تاکنون ترجمه دعای کمیل ،خطبه ی پیامبر اسلام(ص)در فضایل ماه رمضان،مناجات شعبانیه ودعای ندبه را در قالب مثنوی به نظم در آورده اند که به زودی چاپ خواهد شد.

پاسداری از ولایت کرده ای

از امام حق حمایت کرده ای

بار الها تو ز"حامد"کن قبول

این اثر را حق زهرای بتول

ایشان در سال 1330در روستای سیوجان متولد شدند. پس از اتمام تحصیلات دبستانی ودبیرستانی در سال 1353به استخدام آموزش وپرورش درآمدند.4سال مسئول بنیاد شهید بیرجند بودند.سروده های ایشان بیشتر مربوط به ایام ا...ها ومدح ومرثیه اهل بیت به ویژه حضرت زهرا (س) می باشد.

شیخ اسماعیل سالک

1299ه.ق

مرحوم

مجتهد

 

ایشان کتابی به نثر عربی به نام "کاشف المشکلات وفاتح المقفلات" وسروده های جاندار واسرار برانداز دیگری نیز دارند.

شنیده ام که مولی محمد بن حسام

به وصف ریچ سروده است پاره ای اشعار

گمان من نظریات دیگری بوده است

برای قدوه ی اخیار و زبده ی اسرار

گمان من نظر آیتی است نیز بر این

چنانکه شعر تخلص بدان کند اشعار

ایشان در سال 1299 هجری قمری در خوسف متولد ودر سال 1321هجری شمسی درگذشتند.سالک عالم وعارف وارسته ای است که از جمله شاگردان مرحوم شیخ محمد باقر گازاری بوده وبه درجه ی اجتهاد رسیده ودر علوم معقول ومنقول وادب عربی وفارسی تبحر کاملی داشته اند.نخستین کسی بوده اند که به جمع آوری دیوان محمد بن حسام همت گماشته اند.

غلامحسین صمیمی آگاه

1292 خوسف

مرحوم

دیپلم

 

دو مجموعه از اشعار ایشان به نام "راهنامه"منتشر شده است.صمیمی خیر خواهی است که سعادت مخاطب رادرتوسل به قرآن می داند.

به قرآن بشر از ملک بگذرد

به قرآن بشر از فلک بگذرد

به قرآن بشر دانش آموز شد

به دانش سرافرازو پیروز شد

به قرآن بشر رفته بر آسمان

اگر باورت نیست قرآن بخوان

ایشان در سال 1292در خوسف متولد شدند تحصیلات مکتبی وابتدایی را در خوسف گذراندند وبرای ادامه تحصیلات دبیرستانی عازم بیرجند شدند در دفتر اسناد رسمی کار می کردند در سال 1367بازنشسته شده واز سال 1370بیناییشان را ازدست داده ودر سال1384دار فانی را وداع گفتند.

علی عبداللهی

1347 سیوجان

46

کار شناس ارشد زبان وادبیات آلمانی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

ایشان فعلا در دانشگاه تهران به تدریس زبان آلمانی مشغول اند وبه کار ترجمه،سرودن وتالیف می پردازند.2مجموعه از آثارشان با عناوین "هی راه می روم در تاریکی"و"اکنون میان دو هیچ"رامنتشر نموده اند.برخی از آثار دیگر ایشان عبارتند از:کتاب ساعات وروایت عشق ومرگ،سوگسروده های دوئینو ،قصه هایی برای تاریکی،سپیده دمان ،آواره وسایه اش ،نیچه برای معاصران ،مفهوم زمان ،عاشقانه های آلمانی،قورباغه ها جدی جدی می میرند ،برشت ، برشت شاعر ترجمه شعر آلمانی ،چهل وسه داستان عاشقانه ، ونقطه سرخط ، ترجمه ی داستان کوتاه جهان و...

ایشان در سال1347در روستای سیوجان متولد شدند.تحصیلات ابتدایی رادر زادگاهشان ودبیرستان را در بیرجند گذراندند در سال1365وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران شده ومدرک کارشناسی ارشد زبان وادبیات آلمانی را از دانشگاه تربیت مدرس تهران اخذ نمودند.عبداللهی شاعر ومترجم ورزیده ای است که با ترجمه بیش از 35 کتاب از آثار شاعران وفیلسوفان ونویسندگان آن سوی مرزها وانتشار مقالاتی در مجلات ادبی توانمندی خود را نشان داده است.

فهیم مالکی

1319 خوسف

 

دیپلم

 

تا از شراب عاشقی پر کرده پیمان آمدم

تا سر نهم در پای خم افتان وخیزان آمدم

از جرعه ی پیر مغان مستم چنان کز نای جان

هردم بر آرم صدفغان مست وغزلخوان آمدم

من آمدم بوسم به جان خاک در پیر مغان

زین رو چنین آشفته سر ،شوریده سامان آمدم

ایشان در سال 1319 در خوسف متولد شدند.تحصیلات ابتدایی را در خوسف وتحصیلات متوسطه را در بیرجند وتهران گذراندند وبه استخدام دادگستری درآمدند در قالبهای شعر کهن وشعر نوتجربیات ارزنده ای دارند. غزل مالکی با چاشنی عرفانی شور وشوق خاصی دارد.سخنشان شور انگیز وکلامشان منسجم واستوار است.

غلامحسین یوسفی (ناقوس)

1326 سرپرچ

67

لیسانس تاریخ

دانشگاه فردوسی مشهد

بر مسند معرفت نشستن چه خوش است

از مردم بی صفت گسستن چه خوش است

بر روی تو دل گشودن چه نکوست

بر غیر تو درب خانه بستن چه خوش است

یارب به حق حرمت دلهای خسته

یارب به عشق عاشقان دل شکسته

بردار ازبین بشر ما ومنی را

بردار دیوار بلند دشمنی را

دلهای ما را گلشن سبز صفا کن

ما را به راز ورمز عشقت آشنا کن

دیوان عشقت گرچه پایانی ندارد

"ناقوس"جز شرم از سخندانی ندارد

ایشان در سال1326در روستای سرپرچ خوسف متولد شدند.ابتدایی را در دبستان ابن حسام خوسف ومتوسطه را در بیرجند گذراندند ومدرک کارشناسی تاریخ را از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ نمودند.ایشان در سال 1345به خدمت فرهنگ در آمدند

مجموعه های اشعارشان عبارتند از: سرمه خیال – شعرشهادت – عشق ودل – دیوان معرفت – توحیدیه و...

ایشان می گویند:در سال پنجم دبیرستان چرند وپرندهایی به خیال شعر بافتم که از قضا معلمی گفت بارک ا...ومن شاعر شدم.

پیام یوسفی

1352 بیرجند اصلیت خوسفی

41

فوق لیسانس زبان وادبیات فارسی

 

بیا که گوش سپاریم بر پیام غریب

چه دل نواز نماید طنین گام غریب

برآستانه ی او سر نهد به خاک افلاک

چگونه قدر نداندزمین مقام غریب؟

غبار غصه ی دل را به اشک شعر بشوی

زدست رحمت شفا بگیر جام غریب

سرود عشق ز نقاره خانه می جوشد

بیا که گوش سپاریم بر"پیام"غریب

ایشان فرزند ارشد ناقوس در سال 1352متولدشدند. در سال 1372به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمدند.آخرین مدرک تحصیلی ایشان فوف لیسانس زبان وادبیات فارسی می باشد.

ملا خدا داد علی حق پناه

زادنبه

مرحوم

 

 

به سوی خوسف ای باد صبا بهر خدا بگذر

به قرب حضرت سالک به حرمت حلقه زن بر در

چودق الباب کردی خور زمشرق می شود طالع

برای چشم زخم برخوان به جانش سوره ی کوثر

تاریخ تولد ایشان برایمان مشخص نیست

متوفی به سال 1324 می باشند

کربلایی یوسف خوسف رودی

خوسف

مرحوم

 

 

ساقیا جام میم ده که بجز باده گلرنگ

نتوانیم به در برد ازین معرکه جان را

"یوسف" ار مست حقیقت شدی از سنگ ملامت

رو مگردان که بخواهد بشکست شیشه ی جان را

تاریخ تولد ایشان برایمان مشخص نیست

متوفی به سال 1332 می باشند کتاب شعر ایشان کنز الاسرار نام دارد.

آخوند ملا اسماعیل خیال

خوسف

مرحوم

 

 

یاد این نهر آب در جریان

مزرعش سبز باد وخرم حال

حاسدش باد تشنه مقصود

بر لبش باد دائما تبخال

اطلاعاتی از زندگی ایشان موجود نیست.

حسین شاکری ماژانی

ماژان

مرحوم

 

 

قسم به نطق گهر بار ابن حسام

که کرد دامن آخر زمان پر از گوهر

که "شاکری"ز ولای علی نخواهد گشت

به حنجر ار نهدش خارجی دون خنجر

اطلاعاتی از زندگی ایشان موجود نیست.

طاهره لاری گل

1345 خوسف

48

 

 

برسر چاه دعا می کند و می نالد

که خدایا تو رهایم کن از انبوه سراب

قامت سبز تو آرایش خاک است چرا؟

می کشی ای گل من بر تن خورشید نقاب

در اسفند 1345 در شهر خوسف متولد شدند.از دبیران خوش فکر وبا ذوق گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش شهرستان بیرجند می باشند.

علی اکبر مجرم خوسفی

خوسف

مرحوم

 

 

ای که از عاقبت امر نداری خبری

گشته سر گشته این وادی سرگردانی

"مجرما"واقف دم باش عزیزان رفتند

واندراین دیر خرابات تو هم مهمانی

اطلاعاتی از زندگی ایشان موجود نیست.

شیخ غلامرضا محمودی

1292 خوسف

مرحوم

 

 

شبی در عالم رویا رسیدم خدمت مولا

به من فرمود محمودی بخوان تو روضه ی زهرا

نزد قبر شاه مظلومان حسین تشنه لب

در بغل گیرم چو قبرش محشر کبری کنم

قبر اکبر را بگیرم در بغل مانند گل

بویم و گریم ، نظر بر قامت رعنا کنم

ایشان در سال 1292 در خوسف به دنیا آمدند. تحصیلات حوزوی را در مدرسه ی معصومیه بیرجند گذراندند.

حبیب ا... ناصح

1312خوسف

81

دیپلم

 

خوشا به حال کسی که غلام در گه اوست

که افتخار کند زین بساط سلطانی

دقیقه ای مده از دست وقت خود"ناصح"

مگر برای خدای و بر او ثنا خوانی

ایشان در سال 1312 در خوسف متولد شدند تحصیلات ابندایی را در خوسف ومتوسطه را در بیرجند سپری نمودند در سال 1338 به استخدام آموزش وپرورش در آمده ودر سال 1359 باز نشسته شدند.

دکتررهام  سالک

09151642484

 

متخصص رادیو تراپی وانکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3-انتشار مقاله در ژورنال های علمی پژوهشی سطح 1(ISI)6مورد  4– انتشار مقاله در ژورنال های علمی پژوهشی سطح3 ،4مورد    5– انتشار مقاله در ژورنال های علمی پژوهشی سطح IV،5مورد

6-ارائه ی مقاله در کنگره ها یا  سمینارهای خارجی به انگلیسی 2 مورد

7-ارائه ی مقاله در کنگره ها یا سمینارهای داخلی 17مورد

ایشان مدرک پزشکی عمومی را از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ومدرک تخصصی رادیو تراپی وانکولوژی را  از همان دانشگاه اخذ نمودند.

امتیازات ویژه:1-رتبه دوم در گروه علوم پزشکی ،دوازدهمین جشنواره ی رازی 1385  2-رتبه ی اول در امتحانات بورد تخصص رادیوتراپی وانکولوژی1376

حسین مرادی

 

 

دکتری فیزیک

دانشیار

 

 

ایشان استاد باز نشسته رشته فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد می باشند.

غلامرضا نخعی زاده

پیرود خوسف

 

دکتری

پرفسور

پرفسور غلامرضا نخعی زاده از سال1989تا سال1997به عنوان پژوهشگر برجسته مرکز تحقیقات شرکت دایملرکرایسلرآلمان(مرسدس بنز)در زمینه ی "یاد گیری ماشین وداده کاوی"مشغول به فعالیت بودند ودر چندین پروژه بزرگ اروپایی از قبیلstatlogوCRISP_DMشرکت داشتند وپس از آن تا سال 2006در سمت مدیر ارشد دپارتمان تحقیقاتی"Data Mining Solutions"در شرکت فوق الذکر فعالیت نمودند ودر این مدت،مهمترین زمینه های تحقیقاتی ایشان،کاربرد داده کاوی در کسب وکار،فعالیتهای بانکی وبیمه ای ومدیریت کیفیت بوده است.

ایشان اهل روستای پیرود خوسف می باشند.از ایشان تاکنون چندین جلد کتاب با موضوع داده کاوی وکاربردهای آن به چاپ رسیده است.پرفسور نخعی زاده هم اکنون به عنوان استاد دانشگاه کارلسروهه آلمان وهمچنین مشاور ارشد در انجام پروژه های داده کاوی مشغول به فعالیت می باشد.

محمد ابراهیم امین گل

1329اصلیت روستای گل

64

دکتری اقتصاد

دانشگاه کلرمونت آمریکا

تدریس به مدت 16 سال در دانشگاه های مختلف ، تالیف وترجمه ی  6جلد کتاب  ،

سوابق اجرایی:1- عضو هیئت علمی دانشگاه 2-معاون ورئیس سازمان برنامه وبودجه سیستان وبلوچستان 3-  مدیر کل دفتر امور بازرگانی سازمان برنامه وبودجه 4-عضو هیئت مدیره ومعاون طرح وبرنامه بیمه ایران 5-رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت سهامی بیمه البرز 6-عضویت در 8 شورا وکمیسیون

ایشان در سال 1329 متولد شدند .اصالتا اهل روستای گل از توابع خوسف می باشند. مدرک لیسانس اقتصاد را از دانشگاه شیراز ومدرک فوق لیسانس را از دانشگاه نورثروپ آمریکا با رتبه اول اخذ نمودندومدرک دکتری اقتصاد را از دانشگاه کلرمونت آمریکا گرفتند

حیدر علی شفیعی گل

 

 

دکتری فیزیک (ماده چگال) استادیار

دانشگاه پونا هندوستان

استاد دانشگاه سیستان وبلوچستان

پست الکترونیکاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن مستقیم:5431136337

ایشان اهل روستای گل از توابع خوسف می باشند.لیسانس فیزیک را در سال 1366 از دانشگاه بیرجند دریافت نمودند

فوق لیسانس فیزیک (حالت جامد)را در سال 1371 ازدانشگاه تهران اخذنمودندو

دکترای فیزیک(ماده چگال)را در سال 1389 در دانشگاه پونا هندوستان با موفقیت به اتمام رساندند. هم اکنون استاد یار دانشگاه سیستان وبلوچستان می باشند.

درویش علیشاه حسامی واعظ

 

مرحوم

 

 

صد شکر که مداح شه مردانم

ثابت به ثنا وثانی حَسانم

اکنون نه کمینه بنده ی فرمانم

دیرینه غلام قنبر وسلمانم

حسامی واعظ از عارفان بزرگ ودانشمندان قرن نهم هجری قهستان می باشد که در هرات اقامت داشته واز معدود کسانی است که در باره ی قهستان کتابی به نام"تاریخ آل یاسر"نوشته است.مرحوم آیتی در باره او می نویسد:"حسامی واعظ از اقربا وخویشاوندان ابن حسام خوسفی است وبدان جهت "حسامی"تخلص می کرده است

حسین توشه

1333 آبادان

61

 

 

اسامی تعدادی از فیلمهایی که بازی نمودند بدین شرح می باشد:1-کوچک خان جنگلی  2- پس از باران 3- خانه ای در تاریکی 4- جابربن حیان 5- دنیای شیرین دریا 6- میکائیل 7- پایتخت 1  8- حصیر سرد  9- دوئل  10- کودک وفرشته  11- سکوت  12- پایان خدمت  13- آسو  14- افرا  15- برگ وباد  16-پسری شبیه بابا  17 – اشتباه لپی و...

ایشان اصالتا اهل روستای دهنرود شهرستان خوسف می باشند وبه اقتضای شغل مرحوم پدرشان که کارمند شرکت نفت آبادان بودند درسال 1333در آبادان متولد شدند ومدرک لیسانس سینما را اخذ نمودند ودر حدود 200 فیلم بازی نمودند

عباس توشه

1327 دهنرود

67

دیپلم قدیم

 

نمونه ای از کارهای هنری ایشان عکس بزرگی از حضرت امام خمینی(ره)بر دیوار جهاد سازندگی قدیم بیرجند در اوایل انقلاب بود. ایشان مجسمه ی آرش کمانگیر را در پارک شهرستان نوشهر ساختند و50 سال است که به کارهای هنری مشغولند.

ایشان در سال 1327 در روستای دهنرود از توابع خوسف متولد شدند وبعد از سپری نمودن تحصیلات ابتدایی ومتوسطه به استخدام نیروی دریایی در آمدند ودر دانشکده ی علوم دریایی نوشهر به خدمت پرداختند ضمن خدمت در نیروی دریایی با توجه به استعداد وعلاقه شان به کار طراحی ومجسمه سازی نیز پرداختند

عزیزا... رفیعی

 

 

 

 

 

ایشان یکی از هنرمندان برجسته ی موسیقی سنتی ومحلی خوسف که در عرصه ی نوازندگی نی جایگاه رفیعی دارد می باشد.حرفه ی ایشان صباغی (رنگرزی)بود.اومردی منظم وآراسته بود که به فرائض دینی پایبند بود نماز وروزه اش هرگز فوت نمی شد وهمه روزه قرآن تلاوت می نمود ودر ماه های محرم وصفر ورمضان نی نمی زد.

محمد حسن رفیعی

 

 

 

 

 

ایشان آخرین بازمانده از سلاله ی هنر مندان سنتی ومحلی نی لبکی می باشند که در سال1300شمسی در خوسف پا به عرصه حیات گذاشتند.ایشان نواختن نی لبک را در مغازه ی صباغی(رنگرزی) از استادش عزیز ا...فرا گرفتند ویکی از پیشکسوتان این هنر در خوسف به شمار می روند که به شیوه ی پیشینیان وسلاف خویش نی را به شیوه ی لبکی می نواختند.

جلیل مالکی

 

 

 

 

 

ایشان در سال 1327 در خوسف متولد شدند استعداد سرشار وعلاقه ی وافرشان به هنر ایشان را برآن داشت که نی لبکی کوچک تهیه نموده وبه تمرین موسیقی مشغول شوند.با مشاهده ی نواختن ویلون توسط حاج محمد تقی بینا ایشان به ویلون علاقه مند شده وبا تشویق برادرشان استاد این فن گردیدند.

محمد حسن شکوهی

 

 

 

 

 

ایشان در سال 1314 در خانواده ای صاحب نام وهنرمند پا به عرصه ی حیات گذاشتند.دوره ی ابتدایی را در دبستان ابن حسام ومتوسطه را در بیرجند به اتمام رساندند ودر سال 1332به استخدام آموزش وپرورش درآمدند. ایشان نوازندگی را نزد پدرشان شروع کرده وبه مدد استعدادذاتی وتمرین وممارست جدی پیشرفت شایانی نمودند.

دکتراحمد کامیابی مسک

1322 خوسف

91

دکتری دولتی(پرفسور)

فرانسه

زمینه ی فعالیتهای علمی ایشان بدین شرح می باشد:

1-نمایشنامه 3مورد

2-تالیف 15جلد کتاب

3-ترجمه از فارسی به فرانسه 6جلد کتاب

4- تالیف به زبان فرانسه 10جلد کتاب

5- اجرای تئاتر 2مورد

6- مقالات بسیار زیادی به زبان فارسی وفرانسه دارند.

جوایز: نشان عالی شوالیه پالم های آکادمیک(برترین نشان)،جایزه ی بهترین نقد دانشگاهی فرانسه ایران 1991از انجمن نویسندگان خارجی فرانسه زبان ، نشان طلایی پژوهشگر برتر1390از دانشگاه تهران،جایزه ی کتاب سال1389 ،نشان عالی تعلیم وتربیت، پیشاهنگی ایران،استاد برگزیده ی بین المللی در دومین جشنواره روز بین الملل دانشگاه تهران، بازنشسته ی نمونه کشوری در سال 1391 و....

ایشان در سال 1322در خوسف متولد شدند.پدر ایشان اصالتا اهل روستای مسک بوده ومادرشان دختر شیخ محمد حسن خوسفی می باشند.در سال 1346وارد دانشگاه فردوسی مشهد گردیدند.فوق لیسانس ادبیات فرانسه را در دانشگاه تهران گذراندند.در سال 1351به فرانسه رفتند بعد از گرفتن فوق لیسانس مدرن ، برای دکتری ثبت نام کردند.در سال 1356برای دکترای دولتی که بالاترین مدرک دانشگاهی جهان است نام نویسی کردند.

محمد رفیع هردنگی

1220ه ق

مرحوم

 

 

 

ایشان در سال1220قمری متولدودر سال1290قمری وفات می یابند. ایشان شخصیتی فاضل ودانشمند بوده که به تدریس صرف ونحو وقسمتی از فقه واصول می پرداختند واز شیخ مرتضی انصاری(ره)اجازه نامه داشتند.

ملا محمد حسین میرجلیل

1285قمری

مرحوم

 

 

 

ایشان بین سالهای 1285تا1365می زیسته اند وعالمی وارسته ،با تقوی وگمنام بوده اند.

کربلایی محمد باقر خزاعی خوانند

1282 خوانند

مرحوم

 

 

 

ایشان در سال1282قمری در روستای خوانند متولدومراتب رشد وبالندگی را در آن منطقه سپری نمودند ومدت 3 سال نیابت منطقه پس کوه(خوانند)وسرچاه عماری را برعهده داشتندوبه رتق وفتق امور مردم می پرداختند.ودر سال 1357شمسی دار فانی را وداع گفتند.

ملامحمد حسن رفیعی

1280قمری

مرحوم

 

 

 

ایشان در سال1280قمری متولد ودر سال1330قمری به دیار باقی شتافتند. ایشان به عنوان نماینده ی حاکم شرع در منطقه بعد از فوت آخوند ملا محمد حسن هردنگی مطرح بوده اند.

انوشیروان ارجمند

1320 زاهدان اصلیت روستای گل

مرحوم

 

 

روایت عشق نام مجموعه ی تلویزیونی است که به کار گردانی علاءالدین رحیمی وانوشیروان ارجمند در سال1364تهیه واز شبکه (1)سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شدواولین سریالی است که بعد از انقلاب در باره حوادث قیام عاشورا ونبرد کربلا ساخته شد.

فیلمهای سینمایی ایشان:1- شهردقیانوس2- دوشیزه باران3- محیا4-قاعده ی بازی5-  دوئل 6-  صبحانه برای دونفر وده ها فیلم دیگر

ایشان اصالتا اهل روستای گل از توابع خوسف بوده و در سال1320 در زاهدان متولدشدند برادر بزرگتر داریوش ارجمند وپدر برزو و بهار ارجمند می باشند. از اواخر دهه 1340به عنوان بازیگر وکارگردان تئاتر در مشهد کار خود را آغاز کردندودر 23 آذر1393به علت سکته قلبی در بیمارستان پارسیان تهران دارفانی را وداع گفتند.

برزو  ارجمند

1354 مشهد

 

 

 

ایشان پسر انوشیروان ارجمند ، برادر بهار ارجمند وبرادر زاده داریوش ارجمند می باشند.

 

بهار ارجمند

1359 مشهد

34

لیسانس فلسفه

دانشگاه علامه طباطبایی

زمینه فعالیت:تئاتر- سینما- تلویزیون

ایشان دختر انوشیروان ارجمند ،خواهر برزو ارجمند وبرادر زاده داریوش ارجمند می باشند.

ایشان بازی در تئاتر را از سن 5 سالگی آغاز کردند در13سالگی"بهترین بازیگر جشنواره ی تئاتر فجر " را از آن خود کردند.

ایشان تا کنون در بیش از 10فیلم سینمایی وسریالی به ایفای نقش پرداخته است.

امیر یل ارجمند

1353

40

لیسانس مکانیک

لیسانس تئاتر

ژنو

در 4فیلم ایفای نقش نموده اند شاگرد اول فوق لیسانس کنکور سراسری می باشند.دارای 2مدرک لیسانس می باشند.1- لیسانس مکانیک 2- لیسانس تئاتراز دانشگاه ژنو

ایشان با توجه به حرفه ی پدرشان به عرصه ی بازیگری روی آورده واز سال 1378رسما با نمایش "دندون طلا"وارد حوزه ی نمایش شدند.اولین فعالیت تصویری ایشان هم "مسافر ری"بود.ایشان چند آلبوم موسیقی همچون "بدون اجازه"و"همیشه عاشقی"را در کارنامه خود دارند.

قدسیه باقر زاده

1339 اصلیت اهل منطقه خوسف

54

دکتری شیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات تخصصی ایشان عبارتند از :

1-آماده سازی سنتز طبیعی اسید نوکلوئیک آنالین

2-سنتز آنالوگهای پیتیدی

3-سنتز مشتقات جدید پیریمیدین پیرازول وارزیابی اثرات آنتی باکتریال آنها

ایشان در سال 1339متولدشدندودکتری شیمی را از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ نمودند واولین خانمی بودند که از منطقه ناحیه هردنگ دکتری شیمی گرفتند.

ذبیح ا...ملایی

 

 

دکترا

آمریکا

تصویر برداری اشعهxوکاربرد آن در تصویر برداری از قلب وقفسه سینه

97کتاب ومقاله دارند

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849