شهردارارن خوسف از سال 1376:

  1. محمد بشیری زاده از 1376/03/18 لغایت 1386/04/02
  2. محمدعلی محمدی از 1386/04/03 لغایت 1392/08/17
  3. محمدرضا قلاسی مود از 1392/08/18 لغایت 1396
  4. محسن علیزاده از 1396 تا کنون


شهرداري خوسف در سال 1376 (در محل ساختمان فعلی مورد استفاده بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان) تأسيس گرديد. اولين شهردار خوسف آقاي محمدبشیری زاده و تعداد پرسنل شهرداري در بدو تأسيس حدود 7 نفر بود كه امورات مختلف شهر را عهده‌دار بودند. از سال 1379شهرداري خوسف به ساختمان فعلی واقع در بلوار امام رضا(ع) منتقل گرديد.

در طول این مدت تعداد 3 نفر به سمت شهردار خوسف منصوب گرديده‌اند.در سال 1396 شهرداري خوسف با 57 نفر پرسنل  داراي درجه 5شهرداريها است. وسعت حوزه خدماتي آن 318/5 هکتار و حریم آن 1475/8 هکتارمي‌باشد.

در سال 1396 جناب آقای محمد رضا قلاسی مود شهردار وقت شهرداری را تحویل جناب آقای محسن علیزاده داد که در زمان شهردار علیزاده 9 نفر از پرسنل شهرداری بازنشست شدن هم اکنون در مورخه 99/07/30 پرسنل خدمات شهری و فضای سبز :20 نفر  پرسنل آتش نشانی :4 نفر پرسنل عمران و شهرسازی:10 نفر  ،پرسنل مالی :3 نفر،پرسنل CNG: نفر 3 پرسنل اداری :3 نفر پرسنل حراست :1 نفر که جمعا :45 نفر در شهرداری مشغول بکار می باشند.نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849